Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/330/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z pracy w stałej Komisji Rady Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/319/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Aleksandrowi Rybskiemu

2016-11-15
UCHWAŁA NR XXXI/331/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Infrastruktury i Środowiska Rady Miasta Nowego Sącza

2016-10-18
UCHWAŁA NR XXIX/318/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 18 października 2016 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Józefowi Koral i Panu Marianowi Koral

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/316/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/317/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/312/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu wyznaczenia aglomeracji Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/313/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Małopolskiego - Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/314/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/207/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - "Nowy Sącz - 44" oraz uchwały Nr XXXVI/436/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania [...]

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/309/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia zmian planu podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2016 r.

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Związkowi Strzeleckiemu "STRZELEC", Organizacji Społeczno - Wychowawczej, Jednostce Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/194/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia i zasad poboru opłaty targowej

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/311/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki "Sądeckie Wodociągi" Sp. z o.o. w Nowym Sączu na lata 2017 - 2021

2016-10-11
UCHWAŁA NR XXVIII/315/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 56"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi Finansowo - Księgowej w Nowym Sączu

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/295/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży i na strychu budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej firmy Polkomtel Sp. z o.o.

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/297/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 12"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/296/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczeń strychowych oraz udostępnienia miejsca na wieży budynku Ratusza pod urządzenia stacji bazowej telefonii komórkowej sieci: T-Mobile Polska S.A.

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/291/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Nowego Sącza na lata 2016 - 2021

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/289/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/290/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/292/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie nowego prawa jazdy w związku ze zmianą adresu kierowcy spowodowaną zmianami administracyjnymi

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/293/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Nowego Sącza na lata 2016 - 2022

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/298/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 14"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/288/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Zofii Basiadze

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/299/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 25"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/287/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie nadania nazwy rondu na obszarze miasta Nowego Sącza - Rondo Świętego Jana Pawła II

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/304/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/305/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/303/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/300/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 47"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/301/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 55"

2016-09-13
UCHWAŁA NR XXVII/302/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/286/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/283/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Nowego Sącza

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/281/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/282/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/284/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/280/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2016-07-19
UCHWAŁA NR XXVI/285/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/271/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Nowego Sącza

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/272/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/273/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2015 rok

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/270/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Arturowi Puszce

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/274/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2015 rok

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/269/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Miejskiemu Klubowi Sportowemu SANDECJA

2016-06-21
UCHWAŁA NR XXV/278/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej