Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/499/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/501/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/489/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/494/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/496/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia prac pielęgnacyjnych przy pomnikach przyrody

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/497/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/498/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-11-21
UCHWAŁA NR XLVIII/483/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza śp. Panu Jerzemu Leśniakowi

2017-10-30
UCHWAŁA NR XLVI/482/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Nowy Sącz w spółce Sądeckie Wodociągi oraz określenia trybu ich zbycia i procedury wyłonienia nabywcy

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/464/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/479/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej na obszarze miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/478/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi łączącej ulicę Artura Grottgera z ulicą Grunwaldzką w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/477/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/480/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/470/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 24"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/473/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Nawojowska 159 A w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/474/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmiany statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/475/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu Centrum Administracyjnemu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Łącznik 20

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/476/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego z siedzibą w Trzycierzu, Trzycierz 95

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/481/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/471/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 54"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/466/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/467/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru i pieczęci miasta Nowego Sącza

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/465/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/468/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie zamiaru zmiany siedziby Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/472/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 58"

2017-10-17
UCHWAŁA NR XLV/469/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 17 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 8"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/461/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/460/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 8 im. inż. Tadeusza Tańskiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/440/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej nr 5 Specjalnej w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/462/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 1 w Szkołę Policealną nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/452/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/463/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej nr 3 w Szkołę Policealną nr 3 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/459/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 7 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/439/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/453/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 1 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/441/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/457/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 5 im. Zenona Adama Remiego w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 5 im. Zenona Adama Remiego prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/458/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6 w trzyletnią Branżową Szkołę I Stopnia nr 6 prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/451/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych nr 1 w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/437/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/434/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/436/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/447/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/435/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/448/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/432/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/367/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/431/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/433/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych i wyodrębnionych lokalach mieszkalnych w ramach projektu "Poprawa Jakości Powietrza Dla Miasta Nowego Sącza - Etap II"

2017-09-12
UCHWAŁA NR XLIV/449/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Nowym Sączu w ośmioletnią szkołę podstawową prowadzoną przez Miasto Nowy Sącz