Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Uchwały Rady Miasta

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/637/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/634/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza Panu Zbigniewowi Konieczkowi

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/640/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/627/2018 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych [...]

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/635/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie nadania Małopolskiemu Parkowi Rekreacji Przestrzennej przy ulicy Nadbrzeżnej w Nowym Sączu imienia Daniela Weimera

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/636/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-09-11
UCHWAŁA NR LIX/638/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 11 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/623/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/624/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/622/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/625/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki, na podniesienie kapitału zakładowego

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/633/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podpisania i wprowadzenia w życie zapisów zawartych w Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym - dokumentu opracowanego przez Radę Gmin i Regionów Europy (CEMR)

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/626/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r., w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych dla przewoźników oraz zasad korzystania i stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/628/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza"

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/629/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych miasta Nowego Sącza

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/631/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/630/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/632/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/627/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/620/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" ppłk. SG dr. hab. Stanisławowi Strączkowi

2018-07-24
UCHWAŁA NR LVIII/621/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Szkole Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/613/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania na rzecz Funduszu Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kwoty 50.000,00 zł

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/612/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/614/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/611/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/615/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/494/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 listopada 2017 roku w sprawie przepisów porządkowych przewozu osób i bagażu w środkach transportu zbiorowego, uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów oraz zasad systemu taryfowego i cen na usługi w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień [...]

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/610/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/607/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Ryszardowi Miłkowi

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/608/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Wacławowi Jagielskiemu

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/618/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na obszarze miasta Nowego Sącza

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/619/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Nowego Sącza

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/617/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/609/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Panu Radosławowi Pietrzkiewiczowi

2018-06-26
UCHWAŁA NR LVII/616/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/605/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/367/2017 z dnia 21 lutego 2017 r., w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/603/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/600/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łukowica zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/599/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Miasto Nowy Sącz od Gminy Łącko zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/596/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/595/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyznania Tarczy Herbowej "Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza" Pani Antoninie Dzikowskiej

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/601/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Miasta Nowego Sącza

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/597/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/598/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia wejścia taryfy w życie do dnia 31 grudnia 2018 r.

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/602/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/604/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przygotowania przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/415/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być [...]

2018-05-29
UCHWAŁA NR LVI/606/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta Nowego Sącza

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/594/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego w formie dotacji w wysokości nieprzekraczającej kwoty 180 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z organizacją kolejowej obsługi pasażerskiej na odcinku Nowy Sącz - Stary Sącz - Rytro w związku z budową mostu na terenie Nowego Sącza

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/592/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-05-21
UCHWAŁA NR LV/593/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/578/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Nr L/517/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r., w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Nowego Sącza

2018-04-24
UCHWAŁA NR LIV/579/2018 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2018 Nr L/518/2017 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2017 r.