Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kościół św. Rocha w Dąbrówce

Parafia istniała za czasów księdza Jana Długosza, przed 1513 r. została zniesiona. Obecna parafia wydzielona jest z parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu w 1924 r. 
Pierwotny kościół, który Długosz nazywa parafialnym, istniał przed 1470 r. Według tradycji fundowany był przez Władysława Jagiełłę w roku 1410, napis wokół polichromii brzmi: "Ladislaus Rex Poloniae fundator huius Ioci AD. 1410". Obecny kościół wzniesiony został w latach 1595-1608, modrzewiowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany, pokryty blachą (na gont) w l910 r., jednonawowy. Ma węższe prostokątne prezbiterium, przy którym jest mała zakrystia. W latach 1924-1926 został gruntownie odnowiony. Od frontu znajduje się kwadratowy przedsionek, nad nim chór i nadbudowana ośmioboczna niska wieżyczka. Polichromia stropu późnorenesansowa - początek XVII w. o podziałach kasetonowych, w których popiersia świętych, rozety i scena ze św. Norbertem oraz podobizna króla Jagiełły.

 

Ołtarz główny późnorenesansowy, z początku XVII w., w polu środkowym obraz św. Rocha, barokowy z XVII/XVIII w., po bokach rzeźby śś. Piotra i Pawła, w zwieńczeniu Zwiastowanie - pocz. XVII w. 

W prezbiterium po lewej stronie obraz św. Józefa z Dzieciątkiem malowany przez Bolesława Barbackiego w 1937 r. W nawie po stronie lewej duży, rzeźbiony krucyfiks o reminiscencjach późnogotyckich XVI/XVII w., pochodzący z łuku tęczowego. Po stronie lewej Pieta - I poł. XVII w. W zakrystii obraz Trójcy św., wotywny, barokowy z XVII w. Organy z prospektem barokowym, ok. 1670 r., powiększone w 1968 r. Chrzcielnica z 1966 r. - rzeźby wykonał art. rzeźb. Mieczysław Bogaczyk, fundowana na tysiąclecie chrztu Polski. 
Dzwon z 1959 r. Po stronie prawej nawy epitafium generała brygady Józefa Gizy, który był komendantem Centrum Wyszkolenia Armii na Środkowym Wschodzie, dowódcą 7 Dywizji Piechoty we Włoszech. Urodzony w Dąbrówce Polskiej, zmarł w 1965 r. w Londynie. 
"Oddał duszę Bogu / Ciało ziemi obcej / a serce Polsce".
Nieco dalej tablica pamiątkowa poświęcona strzelcowi Władysławowi Lisowi, rozstrzelanemu 22.08.1941 r. w Biegonicach. Obok kościółka dwa cmentarze: wojenny na którym spoczywają żołnierze austriaccy z lat I wojny światowej oraz cmentarz cywilny. Obok drewnianego kościółka stoi nowy, murowany, p.w. św. Trójcy.

Anna Listwan 
"Nowy Sącz, Przewodnik po zabytkach", 
Koło Przewodników Oddziału PTTK "BESKID" w Nowym Sączu, 
Nowy Sącz 1994 r.