BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza

Maluch+

 

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza

(w ramach Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Podhalańskiej 38)


Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Podhalańskiej 38 w Nowym Sączu już otwarty!!!

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza


[2020-09-14]
 

     Ogłaszamy termin naboru uzupełniającego do Projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”
Niniejszym informujemy o terminie naboru uzupełniającego do Żłobka Miejskiego nr 2.


Rekrutacja uzupełniająca prowadzona będzie w okresie: od 15.09.2020 r. do 29.09.2020 r. (godz. 7:30- 15:00)*.
*Jednocześnie zastrzegamy, iż w przypadku nie zrekrutowania wymaganej ilości osób, rekrutacja może zostać przedłużona. Taka informacja musi jednak zostać opublikowana na stronie internetowej projektu, najpóźniej dnia 29.09.2020 r.

Aktualne dokumenty rekrutacyjne należy pobrać oraz złożyć w filii Biura Projektu -  Żłobek Miejski nr 2 w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz.
Dokumenty rekrutacyjne można także samodzielnie pobrać poniżej – umieszczone zostały pod informacją z dnia 21.07.2020.


[2020-08-03]


Wyniki naboru uzupełniającego do projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”
Poniżej zamieszczamy wyniki naboru uzupełniającego do projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”, który miał miejsce w dniach od 24 lipca 2020 r. do 31 lipca 2020 r. (godz. 7:30- 15:00).

Załączniki:

[Lista osób zakwalifikowanych do projektu (nabór uzupełniający)]

[Lista rezerwowa (nabór uzupełniający)]
 


[2020-07-21]
 

Miasto Nowy Sącz ogłasza termin naboru uzupełniającego do Projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”
 
Niniejszym informujemy o terminie naboru uzupełniającego do Żłobka Miejskiego nr 2, utworzonego w ramach Programu MALUCH+ oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.
Rekrutacja prowadzona będzie w okresie: od 24 lipca 2020 r. do
31 lipca 2020 r. (godz. 7:30- 15:00)*.
*Jednocześnie zastrzegamy, iż w przypadku nie zrekrutowania wymaganej ilości osób,
np. w ramach grupy osób bezrobotnych i biernych zawodowo, rekrutacja może zostać przedłużona. Taka informacja musi jednak zostać opublikowana na stronie internetowej projektu, najpóźniej dnia 31.07.2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w filii Biura Projektu -  Żłobek Miejski nr 2
w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz,

Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu.
 
Grupa docelowa projektu (Uczestnicy/ Uczestniczki projektu)
W trakcie trwania procesu dodatkowej rekrutacji wyłonieni zostaną  Uczestnicy/Uczestniczki projektu zamieszkujący w myśl Kodeksu Cywilnego, pracujący lub uczący się na terenie Miasta Nowego Sącza, którzy dzięki uczestnictwu w projekcie mają szansę:
    • znaleźć pracę lub poszukiwać pracy (osoby bezrobotne i bierne zawodowo)
[min. 7 osób];
    • powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka lub utrzymać zatrudnienie (osoby zatrudnione).
Dla samodzielnego pobrania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczamy jej wzory poniżej:

 

[Regulamin Rekrutacyjny]


[Zał. 1 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 2a do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 2b do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 3 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 4 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 5 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 6 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 7 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 8 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 9 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 10 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

[Zał. 11 do Regulaminu Rekrutacyjnego]

W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji bądź skorzystania z pomocy przy wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej można skontaktować się (osobiście, e-mailowo, telefonicznie) z pracownikami:

    • Filii Biura Projektu -  Żłobek Miejski nr 2 w Nowym Sączu, ul. Podhalańska 38, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 63 79 oraz e-mail: mznowysacz@poczta.fm (budynek bez barier architektonicznych);


    • Biura Projektu – Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 45 097, e-mail: dpotocka@nowysacz.pl.
 

 

[2020-01-07]

 

Żłobek Miejski nr 2 przy ul. Podhalańskiej 38 w Nowym Sączu już otwarty!!!
Żłobek będzie funkcjonował od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach 6:00-17:00.

 

Zapraszamy Uczestników/Uczestniczki do podpisywania umów uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” wraz z załącznikami (2a.2b,3)

Zdjęcia nowo otwartego żłobka:

  


 

WYNIKI NABORU

do projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”

[2019-12-20]

 

Poniżej zamieszczamy wyniki naboru do projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”, który miał miejsce w dniach od 4 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. (godz. 7:30- 15:00)

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU
 

LISTA REZERWOWA

 

Termin otwarcia żłobka i otrzymania pierwszego wsparcia w ramach projektu ustalony jest na dzień 7.01.2020 r. (wtorek, godz. 6:00)

 


 

Informacja o projekcie w języku migowym

[2019-12-09]

Informacja umieszczona na stronach miasta Nowego Sącza: https://nowysacz.pl/komunikaty-biura-prasowego/22719

 

 


 

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór do Projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”

[2019-11-04]

 

Niniejszym informujemy, iż w dniu dzisiejszym ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ do Żłobka Miejskiego nr 2, utworzonego w ramach Programu MALUCH+ oraz Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”

Rekrutacja prowadzona będzie w okresie:
od 4 listopada 2019 r. do 13 grudnia 2019 r. (godz. 7:30- 15:00)

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu.
 

Grupą docelową (Uczestnikami/ Uczestniczkami projektu) są:

 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 lub
 • osoby pracujące, sprawujące opiekę na dziećmi do lat 3
 • zamieszkujące, pracujące lub uczące się na terenie Miasta Nowego Sącza.

Szczegółowe informacje o projekcie oraz obowiązująca DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA dostępna jest:

 • w biurze projektu –Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 45 097, e-mail: dpotocka@nowysacz.pl.
 • w filii Biura -  Żłobek Miejski w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 63 79 oraz e-mail: mznowysacz@poczta.fm (do dnia 31.12.2019 r.)
 • w filii biura projektu - budynku nowo otwartego Żłobka Miejskiego nr 2, przy
  ul. Podhalańskiej 38, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 63 79, e-mail: zlobek.edu@nowysacz.pl (od dnia 01.01.2020r.)
 • na stronie www.nowysacz.pl

Dla samodzielnego pobrania dokumentacji rekrutacyjnej zamieszczamy jej wzory poniżej:

 

0. REGULAMIN REKRUTACJI

1. UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

2a. DEKLARACJA UCZESTNICTWA

2b. OŚWIADCZENIE WARUNKI UCZESTNICTWA

3. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

4. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

5. OŚWIADCZENIE MIEJSCE ZAMIESZKANIA

6. OŚWIADCZENIE STATUS RP

7a. OŚWIADCZENIE OPIEKA NAD DZIECKIEM

7b. OŚWIADCZENIE UTRZYMANIE ZATRUDNIENIA

8. OŚWIADCZENIE RODZIC SAMOTNIE WYCHOWUJĄCY

 

W celu skorzystania z pomocy przy wypełnieniu dokumentacji rekrutacyjnej można skontaktować się (osobiście, e-mailowo, telefonicznie) z pracownikami Wydziału Pozyskiwania Funduszy (Biuro projektu) lub Żłobka Miejskiego w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46 (Filia biura projektu bez barier architektonicznych)

 


logo-fundusze-ue

 

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza (w ramach Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Podhalańskiej 38)

[2019-04-04]

 

Przedsięwzięcie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 i uruchomienia 63 nowych miejsc opieki żłobkowej przez Miasto Nowy Sącz jest możliwe dzięki planowanej realizacji dwóch projektów i połączeniu dwóch źródeł finansowania:

I. Programu Maluch+, z którego planuje się sfinansowanie przebudowy i adaptacji budynku, wyposażenia pomieszczeń żłobka (umeblowanie, sprzęt, pomoce dydaktyczne, zabawki itp.) oraz utworzenia placu zabaw.

Efektem finalnym ww. działań ma być uzyskanie przez Miasto Nowy Sącz wpisu do rejestru żłobków do końca roku 2019.

II. Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym” w ramach projektu pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”.

 

Projekt zakłada sfinansowanie rocznych kosztów funkcjonowania 63 miejsc opieki żłobkowej, celem wyrównywania szans w dostępie i utrzymaniu zatrudnienia po przerwie związanej z opieką nad dziećmi do lat 3, wśród Uczestników/ Uczestniczek projektu:

 • osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych na dziećmi do lat 3 lub
 • osób pracujących sprawujących opiekę na dziećmi do lat 3 zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie Miasta Nowego Sącza.

Planowany termin otwarcia i początek funkcjonowania żłobka:  styczeń 2020 r.

Założone działania projektowe w okresie 1.04.2019–31.12.2020:

 • rekrutacja grupy docelowej (63 Uczestników/Uczestniczek projektu)
 • zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3,
 • uzyskanie wpisu do rejestru żłobków,
 • zapewnienie 12-miesięcznego bieżącego funkcjonowania nowo utworzonego Miejskiego Żłobka nr 2 w Nowym Sączu (I-XII.2020 r.)

Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobka, gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez Miasto Nowy Sącz.

Działania projektowe maja na celu ułatwienie rodzicom/opiekunom dzieci w wieku do lat 3 łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym oraz poprawy dostępności i jakości instytucjonalnej opieki nad dziećmi.

 

I nabór do projektu planowany jest w okresie: 4.XI.2019 r.-13.XII.2019 r.


Szczegółowe informacje o projekcie oraz obowiązująca DOKUMENTACJA REKRUTACYJNA dostępne będą:

 • w biurze projektu –Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul. Narutowicza 6, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 41 45 097, e-mail: jsalabura@nowysacz.pl
 • w filii Biura -  Żłobek Miejski w Nowym Sączu, ul. Klasztorna 46, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 63 79 oraz e-mail: mznowysacz@poczta.fm (do dnia 31.12.2019 r.)
 • w filii biura projektu - budynku nowo otwartego Żłobka Miejskiego nr 2, przy ul. Podhalańskiej 38, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 443 63 79, e-mail: zlobek.edu@nowysacz.pl (od dnia 01.01.2020r.)
 • na stronie www.nowysacz.pl

 

Program MALUCH+

Całkowita wartość projektu: 1 732 500,00 zł;

Współfinansowanie z FP: 1 386 000,00 zł;

Wkład własny: 345 600,00 zł.

 

Europejski Fundusz Społeczny

Całkowita wartość projektu: 1 091 750,40 zł;

Współfinansowanie z UE: 901 958,40 zł;

Wkład własny: 189 792,00 zł.