BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
"Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

 

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza.

 Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza" jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla wyżej wymienionych działań w latach 2014-2020.


Na podstawie zawartej umowy, wykonawcą "Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza" jest firma Energoekspert Sp. z o.o., 40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a. Przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.


Do prawidłowego wykonania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza", jak również zaplanowania realnych działań na terenie miasta, konieczne będzie pozyskanie odpowiednich informacji, m.in. w postaci inwentaryzacji źródeł ciepła, zużycia energii w budynkach znajdujących się w obrębie miasta oraz określenie emisji gazów z procesów energetycznych na terenie miasta.

 

W związku z powyższym Prezydent Miasta Nowego Sącza zwraca się z prośbą o udział w ankietyzacji przygotowanej przez firmę Energoekspert Sp. z o.o. i skierowanej do:

  • właścicieli indywidualnych zasobów mieszkaniowych;
  • podmiotów gospodarczych i obiektów usługowych.

Ankiety do pobrania:

ankieta_pgn_nowy-sacz_zabudowa_ indywidualna.pdf

ankieta_pgn_nowy-sacz_uslugi_przemysl.pdf

 

Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres: pgn.nowysacz@energoekspert.com.pl

Papierowe arkusze ankiety można otrzymać i złożyć również w Biurze Obsługi Mieszkańców, Rynek 1, pok. 9.

Ankiety uprasza się dostarczyć do dnia 15.06.2015 roku.
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań, prosimy o kontakt z:

  • firmą Energoekspert Sp. z o.o., tel. (+48) 32 351 36 70, e-mail: biuro@energoekspert.com.pl
  • Urząd Miasta Nowego Sącza, tel. (+48) 18 44 86 653, e-mail: pkmak@nowysacz.pl

Dziękujemy mieszkańcom Miasta Nowego Sącza za wypełnienie ankiety oraz za przekazanie cennych informacji.

 

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane do oszacowania wielkości zużycia energii i określenia wielkości emisji gazów cieplarnianych, jako bazy wyjściowej dla opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza".