Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko
"Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

 


 

W dniu 15.09.br Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła, uchwałą nr XV/149/2015, "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza".

Uchwała nr XV/149/2015

 


 

W dniu 28.08.br odbyła się konferencja prasowa z mediami. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zaprezentowali wiceprezydent Jerzy Gwiżdż, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marta Wyciech-Kumięga, oraz konsultant ze spółki Energoekspert Adam Jankowski.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Nowego Sącza

 


 

W dniu 28.08.br. w ramach prowadzonego projektu przeprowadzone zostało drugie szkolenie dla pacowników beneficjenta tj. pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz spółek komunalnych. Szkolenie było skierowane do osób zaangażowanych w przygotowanie i późniejszą realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza.

Materialy szkoleniowe:

Program szkolenia

Baza danych i monitoring PGN

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza
 


 

 

W dniu 28.04.br. w ramach prowadzonego projektu zostało przeprowadzone szkolenie dla pracowników beneficjenta tj. pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz spółek komunalnych. Szkolenie było skierowane do osób zaangażowanych w przygotowanie i późniejszą realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Nowego Sącza. Kolejne szkolenie zostało zaplanowane w miesiącu lipcu br.

 

 

Materiały szkoleniowe:

WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ OCHRONY KLIMATU I GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ I INWENTARYZACJA BAZOWA

PROPOZYCJE PROJEKTÓW DO UJĘCIA W PGN DLA MIASTA NOWEGO SĄCZA

 


 

 

Dnia 20.03.2015r. podpisano umowę z wykonawcą "Planu Gospodarki

 

Niskoemisyjnej dla Miasta Nowego Sącza" jest firma Energoekspert Sp. z o.o.,

 

40-145 Katowice, ul. Karłowicza 11a.

 


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej zostanie wykonany do 1 września 2015r.