BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Materiały szkoleniowe i pomocnicze

(ograniczony dostęp)

 

Obrona Cywilna i Ochrona Ludności

Zarządzanie Kryzysowe i Ochrona Ludności

Sprawy Obronne

 

Obrona Cywilna i Ochrona Ludności

 1. Dokumenty do pobrania związane z planowaniem zadań OC na 2020 rok:
  1. Wytyczne i Plan Działania na 2020 rok:

  1. Plan Działania dla zakładów pracy z terenu Miasta Nowego Sącza na 2020 rok:
    
 2. Aktualizacja Planu Działania na 2020 rok

 1. Wzory dokumentów:

a) sprawozdawczość:

    - WZORY SPRAWOZDAŃ Z REALIZACJI ZADAŃ OC W 2019 ROKU - z klauzulą RODO  

 b) plany:

    - Wzór Planu Działania dla zakładu pracy na 2020 r.

 c) dokumentacja szkoleń:

 d) ocena zagrożeń oraz charakterystyka miasta Nowego Sącza:

    - ocena zagrożeń

 e) inne związane z obszarem obrony cywilnej:

    - sygnały alarmowe

    - ulotka dotycząca ewakuacji:      str. 1       str. 2

 1. Materiały ze szkolenia z dnia 09.03.2017 r.:

               - Zdarzenia kryzysowe na terenie Miasta Nowego Sącza 2014 - 2016

               - CZAD I OGIEŃ - OBUDŹ CZUJNOŚĆ

               - Sprawozdania OC - przykład wypełnienia

               - Zasady gospodarowania sprzętem OC

               - Instrukcja dotycząca gospodarki sprzętem OC
 

Zarządzanie Kryzysowe 

 1.  Broszury informacyjne

   - Zasady postępowania na wypadek różnych zagrożeń

   - W trosce o Twoje bezpieczeństwo

 

 1. Wskazania podmiotów w których możliwe będzie wykonywanie prac społecznie użytecznych i prac na cele społeczne w 2020 r.

              - Rozporządzenie ws. prac społecznie użytecznych

              - Prace społecznie użyteczne - FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

              - Rozporządzenie ws. prac na cele społeczne osadzonych z Zakładu Karnego

              - Prace na cele społeczne osadzonych z Zakładu Karnego - FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Sprawy Obronne

 1.  Wzory dokumentów dot. HNS:

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Hotele

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Szpital

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Usługi kwaterunkowe

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Usługi transportowe

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Hurtownie medyczne

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Remonty pojazdów mechanicznych

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Usługi medyczne

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Usługi pralnicze

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Usługi sanitarne

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - żywność - hurtownie spożywcze

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Żywność - piekarnie

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Żywność - stołówki, restauracje, bary

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Żywność - zakłady mięsne

    - Podstawowe dane o przedsiębiorcy - Żywność - zakłady mleczarskie

 1.  Wzór dokumentu dot. Bilansu Personelu Medycznego:

               - Wzór formularza