Wtorek, 18 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Jan, Eryk, Aleksandra


 Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 26 maja 2019 r.

Informacje dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych

 

  1. Uchwała Nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy

  2. Uchwała nr 20/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 07 marca 2019 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

  3. Państwowa Komisja Wyborcza nie udziela patronatu stronom www zbierającym dane osobowe kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Jednocześnie Krajowe Biuro Wyborcze zaleca ostrożność w udostępnianiu danych osobowych nieznanym podmiotom i przypomina: wyborca, który chce zaangażować się w pracę obwodowej komisji wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego, powinien zgłosić się do właściwego komitetu wyborczego lub urzędu gminy.

  4. Wyższe diety dla członków komisji wyborczych

  5. POSTANOWIENIE NR 270/2019  Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Sącz

  6. POSTANOWIENIE NR 271/2019 Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  7. Uchwała nr 72/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wytycznych dla rejonowych i okręgowych komisji wyborczych, dotyczących trybu i sposobu wykonywania zadań związanych z ustalaniem wyników głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

  8. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.