Poniedziałek, 25 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Daria, Inga, Bonifacy, Kryspin


 Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego
w dniu 26 maja 2019 r.

Obwieszczenia - Informacje - Komunikaty

 1. INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 26 kwietnia 2019 r. dot. dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz losowania

 2. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 3. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

 4. POSTANOWIENIE NR 270/2019  Komisarza Wyborczego w Nowym Sączu I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Nowy Sącz

 5. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców

 6. Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej

 7. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 8. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 9. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 10. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.

 11. Wykaz komitetów wyborczych, spełniających warunek określony w art. 210 § 2 w związku z art. 338 Kodeksu wyborczego  w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 12. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 13. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 kwietnia 2019 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego tego samego komitetu wyborczego, zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym w wyborach zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 14. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie godziny, od której będzie można udostępniać wyborcom wyniki głosowania w obwodzie w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.