Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Plan Publicznego Transportu Zbiorowego

Rada Miasta Nowego Sącza na sesji w dniu 18 marca 2014 r. podjęła uchwałę nr LXIV/607/2014 w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Nowego Sącza.


Uchwała ta została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego (DZ. URZ. WOJ. 2014.2169):

 

edziennik.malopolska.uw.gov.pl/ActDetails.aspx