BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Prezydent Miasta Nowego Sącza - Organizator publicznego transportu zbiorowego

Na mocy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 z późn. zm.), Prezydent Miasta Nowego Sącza jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego, a do jego najważniejszych zadań należy planowanie rozwoju transportu, organizowanie publicznego transportu zbiorowego, zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Szczegółowy zakres zadań regulują postanowienia ww. ustawy.

 

W imieniu Prezydenta Miasta Nowego Sącza ww. zadania realizuje Dyrektor Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, z wyłączeniem zadań związanych z utrzymaniem, naprawą, konserwacją przystanków, wydawaniem uzgodnień operatorom i przewoźnikom wykonującym regularne przewozy osób na korzystanie z przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta Nowego Sącza, które będzie wykonywał Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu.

 

Podział zadań realizowanych w ramach ww. ustawy reguluje Zarządzenie Nr 337/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011 r.

 

W ramach prac w zakresie projektowania, modyfikowania, uzgadniania rozkładów jazdy, Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza przyjmuje i analizuje wnioski mieszkańców i innych podmiotów o uruchomienie dodatkowych kursów lub linii, o zmianę rozkładów jazdy.

 

Wnioski o których mowa można:

  • składać w siedzibie Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza przy ul. Wyspiańskiego 22;
  • składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1;
  • przesyłać pocztą na adres Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza, 33-300 Nowy Sącz, ul. Wyspiańskiego 22;
  • przesyłać pocztą elektroniczną na adres wktzts@nowysacz.pl

Otrzymane wnioski są rozpatrywane i zatwierdzane po zaakceptowaniu przez Prezydenta lub jego Zastępcę raz na kwartał danego roku kalendarzowego.