Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Wydarzenia

Nabór na animatorów do Miejsca Aktywności Mieszkańców

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa, realizująca w partnerstwie z miastem Nowym Sączem projekt pn. "Miejsce Aktywnych Mieszkańców", ogłasza nabór na animatorów lokalnych MAM.
 


 

Oferty składać można do dnia 25.07.2019 (czwartek) osobiście w biurze Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych (ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków) w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:
 

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, 
ul. Krasickiego 18, I piętro
30-503 Kraków
Dotyczy realizacji projektu "Miejsce Aktywnych Mieszkańców"
lub mailem w formie skanu podpisanej oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres: monika.wasowicz@bis-krakow.pl.
 

Poniżej znaleźć można link do oficjalnego zapytania ofertowego "Wybór lokalnych animatorów MAM" zamieszczonego w Bazie Konkurencyjności:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1195303
 

Więcej informacji:
http://bis-krakow.pl/projekt/mam/#tab-id-6
 

Osoba do kontaktu:
Monika Wąsowicz, tel. (12) 412 15 24, mail: monika.wasowicz@bis-krakow.pl
 

Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r. Projekt "Miejsce Aktywnych Mieszkańców" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Źródło: BIS
Dodano: 2019-07-16 12:30:04