Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w Nowym Sączu
ul. Sienkiewicza 77, 33-300 Nowy Sącz
telefon:  [18] 443-78-48, 444-18-26, 443-74-53
fax:  [18] 443-53-58
 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Oddział Regionalny w Krakowie
Placówka Terenowa w Nowym Sączu

ul. Młyńska 8, 33-300 Nowy Sącz
telefon:  [18] 440-73-03, 440-73-04, 440-73-05
fax:  [18] 440-72-98
 

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
Delegatura w Nowym Sączu

ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz
telefon:  [18] 442-23-00
fax:  [18] 442-29-55