Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Otwarte konkursy ofert na rok 2011

 

Ogłoszenie:

Konkurs Nr 1 - Oświata i wychowanie

Konkurs Nr 2 - Upowszechnianie kultury

Konkurs Nr 3 - Ochrona zdrowia

Konkurs Nr 4 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Konkurs Nr 5 - Kultura fizyczna

Konkurs Nr 6 - Turystyka

Konkurs Nr 7 - Przeciwdziałanie bezrobociu

Konkurs Nr 8 - Pomoc społeczna

Konkurs Nr 9 - Poradnictwo społeczne

 

Lista podmiotów ubiegających się o zlecanie zadań publicznych:

Konkurs Nr 1 - Oświata i wychowanie

Konkurs Nr 2 - Upowszechnianie kultury

Konkurs Nr 3 - Ochrona zdrowia

Konkurs Nr 4 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Konkurs Nr 5 - Kultura fizyczna

Konkurs Nr 6 - Turystyka

Konkurs Nr 7 - Przeciwdziałanie bezrobociu

Konkurs Nr 8 - Pomoc społeczna

Konkurs Nr 9 - Poradnictwo społeczne

 

Wyniki konkursu:

Konkurs Nr 1 - Oświata i wychowanie

Konkurs Nr 2 - Upowszechnianie kultury

Konkurs Nr 3 - Ochrona zdrowia

Konkurs Nr 4 - Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

Konkurs Nr 5 - Kultura fizyczna

Konkurs Nr 6 - Turystyka

Konkurs Nr 7 - Przeciwdziałanie bezrobociu

Konkurs Nr 8 - Pomoc społeczna

Konkurs Nr 9 - Poradnictwo społeczne

 

Zachęcamy również do składania ofert w trybie małych grantów - szczegóły w Programie współpracy na rok 2011 oraz w Regulaminie zlecania zadań publicznych.

 

Regulamin:

 Regulamin zlecania zadań publicznych

 

Opracowanie:

Biuro Prezydenta Miasta