Środa, 28 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Innocenty, Marceli


REGULAMIN SĄDECKIEGO SŁUPA OGŁOSZENIOWEGO

 1. W Sądeckim Słupie Ogłoszeniowym można zamieszczać ogłoszenia na zasadach określonych niniejszym regulaminem i polityką prywatności serwisu internetowego Nowego Sącza.
 2. Administratorem Sądeckiego Słupa Ogłoszeniowego zwanego dalej SSO, prowadzonego na stronie serwisu internetowego Miasta Nowego Sącza (www.nowysacz.pl) jest Miasto Nowyo Sącz z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, Rynek 1.
 3. Każde ogłoszenie wysłane do SSO jest umieszczane automatycznie w bazie i ukazuje się na stronach SSO w następnym dniu roboczym od dnia wysłania. Jeżeli przesłane ogłoszenie narusza zasady niniejszego regulaminu lub jego treść zawiera wyrazy i wyrażenia uznane powszechnie za nieetyczne, obraźliwe lub niecenzuralne, administrator SSO natychmiast usunie publikowane ogłoszenie bez informowania osoby zamieszczającej ogłoszenie.
 4. Administrator SSO nie bierze udziału w wymianach dokonywanych przez jej użytkowników, jest wyłącznie pośrednikiem kojarzącym obie strony. Użytkownicy dokonując wymiany biorą na siebie pełną odpowiedzialność za dokonywane wymiany. Administrator nie może zapewnić, że użytkownicy uczestniczący w wymianie działają zgodnie z przeznaczeniem SSO.
 5. Użytkownik jest świadomy tego, że administrator SSO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku realizacji wymiany lub niewłaściwego zachowania jednej ze stron wymiany.
 6. Administrator nie bierze udziału w ewentualnych sporach powstałych między użytkownikami SSO, użytkownicy rozwiązują je sami. Administrator nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
 7. SSO może być używany wyłącznie do celów zgodnych z obowiązującym prawem i pod żadnym względem nie może być wykorzystywany do rozprowadzania dóbr chronionych polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Nie może także być wykorzystywany do rozpowszechniania dóbr zabronionych przepisami prawa. Ogłoszenia zawierające treści naruszające godność osobistą osób trzecich, obraźliwe, nieetyczne oraz materiały i przekazy o charakterze pornograficznym nie mogą być zamieszczone w SSO.
 8. Zabrania się także wymiany dóbr niewiadomego pochodzenia oraz pochodzących z kradzieży. Oferowane mogą być jedynie dobra, do których użytkownik posiada prawo własności lub jest upoważniony prze właściciela do ich wymiany.
 9. Ogłoszenia, których wiarygodność budzi wątpliwości, zostaną chwilowo usunięte z SSO, aż do czasu otrzymania przez Administratora potwierdzenia o ich wiarygodności. Obowiązek takiego potwierdzenia spoczywa na użytkownikach, którzy, pragną umieścić swoje ogłoszenie w SSO.
 10. Dane kontaktowe użytkowników zawarte w ogłoszeniach umieszczanych w SSO mogą być wykorzystywane wyłącznie do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia wymiany. Przetwarzanie, upowszechnianie lub korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób jest zabronione.
 11. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu przez użytkownika SSO powoduje natychmiastowe usunięcie jego ogłoszenia.
 12. Podając dane osobowe w ogłoszeniu, użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych poprzez zgłoszenie drogą e-mail na adres portal@nowysacz.pl lub iod@nowysacz.pl.
  Dane po zweryfikowaniu użytkownika zostaną niezwłocznie (nie dłużej niż 5 dni roboczych) usunięte z SSO.
 13. Administrator SSO informuje, że zgłoszone przez użytkownika w formularzu dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres IP lub inne podane w polu tekstowym formularza) będą przetwarzane przez Administratora SSO tylko w celu publicznego udostępnienia ogłoszenia w SSO z tymi danymi na stronie serwisu internetowego www.nowysacz.pl.
 14. Jeżeli użytkownik w terminie 90 dni od daty dokonania wpisu ogłoszenia nie zawnioskuje o usunięcie jego ogłoszenia/danych, ogłoszenie to po upływie tego terminu zostanie automatycznie usunięte z bazy danych SSO.
 15. Administrator SSO zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a także do usunięcia zamieszczonego ogłoszenia bez podania przyczyny.
   

Administrator SSO

Ostatnia zmiana 25.05.2018 r.