BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Informacje dla Komisji ds. Referendum

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu obwodowych komisji do spraw referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego - REGULAMIN OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania w referendum ogólnokrajowym

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji

 

Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowej komisji

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju

 

Wyjaśnienie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji do spraw referendum

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 

Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy

 

Zarządzenie nr 288/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Nowym Sączu do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych - Załączniki do Zarządzenia nr 288/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 12 sierpnia 2015 r.

 

Zarządzenie nr 298/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 288/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Nowym Sączu do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Zarządzenie nr 305/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 288/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie  powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Nowym Sączu do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.

 

Zarządzenie nr 316/2015 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 2 września 2015 r. w sprawie  zmiany zarządzenia nr 288/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w Nowym Sączu do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum wyznaczonego na dzień 6 września 2015 r.