Wtorek, 17 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Weronika, Sławomir, Bruno


Miejsce Aktywności Mieszkańców

Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od lipca 2018r. do czerwca 2021r.

Zobacz aktualności MAM

Idea

MAM to nowatorskie podejście do idei centrum społecznościowego. Przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni. To miejsce współtworzone przez mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządowych.

Centrum społecznościowe to idea funkcjonowania miejsca, które pozwala mieszkańcom na wspólną aktywność społeczną i obywatelską. Na przestrzeni lat, takie ośrodki, wspierają społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

„Organizowanie społecznościowe ma na celu zaangażowanie ludzi do dbania o swoje otoczenie i zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach oraz osiągnięcie długofalowych i trwałych zmian w społeczności. Bez względu na miejsce (osiedle, wieś czy miasto) i temat (zwiększenie liczby pojemników na odpady, remont starego placu zabaw, zablokowanie budowy wieży transmisyjnej czy poprawa połączeń komunikacji publicznej w mieście), pozwala pokazać zwykłym obywatelom, że mogą mieć wpływ na swoje środowisko i być aktywnymi aktorami w przestrzeni publicznej.” – źródło: „Wprowadzanie zmian w społecznościach lokalnych – przewodnik dla organizatorów społecznościowych”, Iwona Nowak

Bazując na doświadczeniach istniejących centrów społecznościowych stworzyliśmy model, który łączy istniejące formy działalności z nowatorskimi elementami współpracy JST, NGO i mieszkańców.

Miejsce Aktywności Mieszkańców będzie działać zgodnie z następującymi wartościami:

Sprawczość – MAM buduje poczucie wpływu, daje moc do działania, rozwija umiejętności miękkie i pomaga inspirować.

Wzajemność – MAM daje możliwość bycia częścią społeczności, włączania się i czerpania satysfakcji z działań na rzecz dobra wspólnego.

Otwartość – MAM jest otwarte dla każdego mieszkańca.

Współodpowiedzialność – MAM jest tworzony wspólnie przez wszystkich jego odbiorców, to miejsce na które wspólnie wpływamy, ale też wspólnie o nie dbamy i odpowiadamy za jego kondycję
 

Oferta

STWÓRZ Z NAMI „MIEJSCE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW”

czyli ogólnodostępne centrum społecznościowe przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Działania realizowane w ramach MAM-u składają się z trzech etapów:

1. Wypracowywanie koncepcji

2. Wdrażanie

3. Prowadzenie MAM-u przez lokalne NGO

KORZYŚCI DLA NGO:

= przestrzeń: miejsce do pracy jak i przestrzeń do działania

W MAM-ie każdy może realizować własne pomysły na działania dzięki bezpłatnej przestrzeni umożliwiającej realizację różnorodnych przedsięwzięć, także autorskich pomysłów.

= uczestnictwo w cyklu szkoleń, doradztwo merytoryczne i mentoringowe w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców”

Bezpłatne szkolenia oferowane w trakcie trwania projektu zapewnią kompetencje, które przełożą się na rozwój MAM-u. Pomogą także nabyć odpowiednie umiejętności, by w przyszłości prowadzić samodzielny MAM.

= wsparcie animacyjne

W MAM-ie można skorzystać ze wsparcia animacyjnego i organizacyjnego, co pozwala na stworzenie i rozwój programu dla różnych grup odbiorców.

= wsparcie międzynarodowego partnera projektu

Model wypracowywania oraz prowadzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców nie funkcjonuje aktualnie w Polsce, w związku z tym, projekt zakłada skorzystanie z doświadczeń partnera słowackiego Centrum Komunitneho Organizovania– organizacji o dużym doświadczeniu w prowadzeniu centrów społecznościowych.

= współtworzenie nowatorskiego modelu

Model MAM-u stanowi modyfikację słowackiego modelu centrum społecznościowego, który jest adaptacją najnowszej wiedzy i praktyk do społecznych, kulturowych i historycznych uwarunkowań Europy Środkowej. To szczególne podejście do tworzenia centrów społecznościowych wypracowane zostało dzięki wieloletniej współpracy

Centrum Komunitneho Organizovania z amerykańskimi i europejskimi organizacjami specjalizującymi się w tym obszarze.

= wypracowany plan działania dla niezależnie działającego MAM-u

Dla kogo

Oferta kierowana jest do:

1. organizacji pozarządowych,

2. grup nieformalnych,

3. mieszkańców


z Nowego Sącza.

 

KOORDYNATORKA

Edyta Basiaga , ebasiaga@nowysacz.pl

 

 

MENTORKA

Marta Ożlańska, marta.ozlanska@bis-krakow.pl

 

Lokalizacja

ul. Żółkiewskiego 23
33-300 Nowy Sącz


Partnerzy

Biuro Inicjatyw Społecznych

Zadania: koordynacja formalna oraz merytoryczna projektu, opracowanie Modelu Centrum Społecznościowego, moderacja procesu wypracowywania założeń Centrum w każdym z samorządów, animacja współpracy z samorządem, wsparcie lokalnych NGO w przygotowaniu i prowadzeniu Centrum, prowadzenie działań edukacyjnych dla przedstawicieli JST, NGO i lokalnej społeczności.

Gmina Chrzanów

Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Chrzanowie.

Miasto Nowy Sącz

Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Nowym Sączu.

Centrum Komunitneho Organizovania

Zadanie: dzielenie się doświadczeniem w prowadzeniu Centrów Społecznościowych.

 

Projekt „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.