BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Miejsce Aktywności Mieszkańców

Celem projektu jest zaadaptowanie do warunków polskich modelu nowatorskiej usługi społecznej (centrum społecznościowego) świadczonej na zlecenie samorządów przez podmioty ekonomii społecznej (PES), na rzecz społeczności lokalnej, w tym grup defaworyzowanych, z obszarów rewitalizowanych miast średnich tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze, poprzez wdrożenie modelu w dwóch samorządach Nowego Sącza i Chrzanowa, w oparciu o współpracę ponadnarodową, w okresie od lipca 2018r. do czerwca 2021r.

Zobacz aktualności MAM

Idea

MAM to nowatorskie podejście do idei centrum społecznościowego. Przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni. To miejsce współtworzone przez mieszkańców, lokalne organizacje pozarządowe oraz przedstawicieli jednostek samorządowych.

Centrum społecznościowe to idea funkcjonowania miejsca, które pozwala mieszkańcom na wspólną aktywność społeczną i obywatelską. Na przestrzeni lat, takie ośrodki, wspierają społeczność w rozwiązywaniu lokalnych problemów oraz samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkańców.

„Organizowanie społecznościowe ma na celu zaangażowanie ludzi do dbania o swoje otoczenie i zabierania głosu w ważnych dla nich kwestiach oraz osiągnięcie długofalowych i trwałych zmian w społeczności. Bez względu na miejsce (osiedle, wieś czy miasto) i temat (zwiększenie liczby pojemników na odpady, remont starego placu zabaw, zablokowanie budowy wieży transmisyjnej czy poprawa połączeń komunikacji publicznej w mieście), pozwala pokazać zwykłym obywatelom, że mogą mieć wpływ na swoje środowisko i być aktywnymi aktorami w przestrzeni publicznej.” – źródło: „Wprowadzanie zmian w społecznościach lokalnych – przewodnik dla organizatorów społecznościowych”, Iwona Nowak

Bazując na doświadczeniach istniejących centrów społecznościowych stworzyliśmy model, który łączy istniejące formy działalności z nowatorskimi elementami współpracy JST, NGO i mieszkańców.

Miejsce Aktywności Mieszkańców będzie działać zgodnie z następującymi wartościami:

Sprawczość – MAM buduje poczucie wpływu, daje moc do działania, rozwija umiejętności miękkie i pomaga inspirować.

Wzajemność – MAM daje możliwość bycia częścią społeczności, włączania się i czerpania satysfakcji z działań na rzecz dobra wspólnego.

Otwartość – MAM jest otwarte dla każdego mieszkańca.

Współodpowiedzialność – MAM jest tworzony wspólnie przez wszystkich jego odbiorców, to miejsce na które wspólnie wpływamy, ale też wspólnie o nie dbamy i odpowiadamy za jego kondycję
 

Oferta

STWÓRZ Z NAMI „MIEJSCE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW”


czyli ogólnodostępne centrum społecznościowe przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą działać lokalnie i potrzebują do tego przestrzeni.

Działania realizowane w ramach MAM-u składają się z trzech etapów:

1. Wypracowywanie koncepcji

2. Wdrażanie

3. Prowadzenie MAM-u przez lokalne NGO

KORZYŚCI DLA NGO:

= przestrzeń: miejsce do pracy jak i przestrzeń do działania

W MAM-ie każdy może realizować własne pomysły na działania dzięki bezpłatnej przestrzeni umożliwiającej realizację różnorodnych przedsięwzięć, także autorskich pomysłów.

= uczestnictwo w cyklu szkoleń, doradztwo merytoryczne i mentoringowe w trakcie tworzenia „Miejsca Aktywności Mieszkańców”

Bezpłatne szkolenia oferowane w trakcie trwania projektu zapewnią kompetencje, które przełożą się na rozwój MAM-u. Pomogą także nabyć odpowiednie umiejętności, by w przyszłości prowadzić samodzielny MAM.

= wsparcie animacyjne

W MAM-ie można skorzystać ze wsparcia animacyjnego i organizacyjnego, co pozwala na stworzenie i rozwój programu dla różnych grup odbiorców.

= wsparcie międzynarodowego partnera projektu

Model wypracowywania oraz prowadzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców nie funkcjonuje aktualnie w Polsce, w związku z tym, projekt zakłada skorzystanie z doświadczeń partnera słowackiego Centrum Komunitneho Organizovania– organizacji o dużym doświadczeniu w prowadzeniu centrów społecznościowych.

= współtworzenie nowatorskiego modelu

Model MAM-u stanowi modyfikację słowackiego modelu centrum społecznościowego, który jest adaptacją najnowszej wiedzy i praktyk do społecznych, kulturowych i historycznych uwarunkowań Europy Środkowej. To szczególne podejście do tworzenia centrów społecznościowych wypracowane zostało dzięki wieloletniej współpracy

Centrum Komunitneho Organizovania z amerykańskimi i europejskimi organizacjami specjalizującymi się w tym obszarze.

= wypracowany plan działania dla niezależnie działającego MAM-u

Dla kogo

Oferta kierowana jest do:

1. organizacji pozarządowych,

2. grup nieformalnych,

3. mieszkańców


z Nowego Sącza.

 

KOORDYNATORKA

Edyta Basiaga , ebasiaga@nowysacz.pl

 

 

MENTORKA

Marta Ożlańska, marta.ozlanska@bis-krakow.pl

 

Lokalizacja

ul. Żółkiewskiego 23
33-300 Nowy Sącz


Partnerzy

Biuro Inicjatyw Społecznych

Zadania: koordynacja formalna oraz merytoryczna projektu, opracowanie Modelu Centrum Społecznościowego, moderacja procesu wypracowywania założeń Centrum w każdym z samorządów, animacja współpracy z samorządem, wsparcie lokalnych NGO w przygotowaniu i prowadzeniu Centrum, prowadzenie działań edukacyjnych dla przedstawicieli JST, NGO i lokalnej społeczności.

Gmina Chrzanów

Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Chrzanowie.

Miasto Nowy Sącz

Zadanie: praca nad wdrożeniem Centrum Społecznościowego w Nowym Sączu.

Centrum Komunitneho Organizovania

Zadanie: dzielenie się doświadczeniem w prowadzeniu Centrów Społecznościowych.

 

Projekt „Miejsce Aktywnych Mieszkańców” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.