Poniedziałek, 10 maja 2021 r.    Imieniny obchodzą: Izydor, Antonin, Jan


English

Polska Strefa Inwestycji

Program wsparcia dla firm realizujących nowe inwestycje, zastępujący pomoc funkcjonującą dotychczas w ramach ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.


JAKA JEST FORMA WSPARCIA?


Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) albo osób fizycznych (PIT)


GDZIE INWESTOWAĆ?


Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich terenach w Nowym Sączu (prywatnych i publicznych). Nie tak jak do tej pory tylko na obszarach objętych granicą specjalnych stref ekonomicznych.
 

NA JAKIE PROJEKTY INWESTYCYJNE MOŻNA OTRZYMAĆ WSPARCIE?


 

JAKIE SĄ RODZAJE DZIAŁALNOŚCI, NA KTÓRE MOŻNA OTRZYMAĆ ULGĘ PODATKOWĄ?


Wszystkie firmy z sektora przemysłu tradycyjnego, z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, stal, energię elektryczną i gaz.


Niektóre firmy z sektora usług. Należą do nich: usługi informatyczne, usługi badawczo – rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usługi w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), usługi w zakresie badań i analiz technicznych, usługi centrów telefonicznych, usługi architektoniczne oraz inżynieryjne.
 

JAKA JEST WYSOKOŚĆ ULGI PODATKOWEJ DLA FIRM INWESTUJĄCYCH W NOWYM SĄCZU?


Wielkość pomocy publicznej (zwolnienia podatkowego) jest obliczana na podstawie wysokości poniesionych przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.


 

 

JAK OKREŚLIĆ WIELKOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA?

 

 

JAKI JEST CZAS NA WYKORZYSTANIE POMOCY PUBLICZNEJ?


12 LAT – od dnia otrzymania decyzji o wsparciu
15 LAT – na terenach objętych wcześniej statusem specjalnej strefy ekonomicznej


JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ, ABY OTRZYMAĆ DECYZJĘ O WSPARCIU?


Projekt inwestycyjny musi spełnić określone kryteria ilościowe i jakościowe aby otrzymać pomoc publiczną.


KRYTERIA ILOŚCIOWE


Przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje na terenie Nowego Sącza muszą ponieść minimalne nakłady inwestycyjne, które wynoszą odpowiednio:

KRYTERIA JAKOŚCIOWE


Przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje na terenie Nowego Sącza muszą spełnić co najmniej 5 z 10 kryteriów w danym sektorze (przemysłowym lub usługowym).
 


WAŻNE!!!

Utrzymanie warunków, na jakich przedsiębiorca otrzymał Decyzję o wsparciu (zarówno ilościowych, jak i jakościowych) co do zasady trwa 5 lat dla dużych firm oraz 3 lata dla firm z sektora MŚP.
 

KTO DECYDUJE O UDZIELENIU WSPARCIA?

Decyzje o wsparciu – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny    Sp. z o.o., w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

 

 

 

JAK DŁUGO TRWA PROCEDURA?

Około 1 miesiąca


WIĘCEJ INFORMACJI:

Krakowski Park Technologiczny Sp z o.o.


PODSTAWA PRAWNA:


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. poz.1162)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713)

 

 

 

ARCHIWUM SSE - TUTAJ