Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Katalog Usług Nowego Sącza

Wybierz sprawę wg spisu alfabetycznego:

lub wybierz sprawę według wydziału:

UMNS Wydział Architektury, Budownictwa i Geodezji


UMNS Wydział Edukacji i Wychowania


UMNS Wydział Komunalnej Obsługi Miasta


UMNS Wydział Komunikacji Społecznej i Kultury


UMNS Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


UMNS Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej


UMNS Wydział Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - Referat ds. Osób Niepełnosprawnych


UMNS Wydział Organizacyjno-Administracyjny


UMNS Wydział Podatkowy


UMNS Wydział Przedsiębiorczości - Biuro Obsługi Przedsiębiorcy


UMNS Wydział Przedsiębiorczości - Zespół ds. Pomocy Publicznej


UMNS Wydział Spraw Obywatelskich i Ewidencji Ludności


UMNS Wydział Sportu i Turystyki


UMNS Wydział Transportu i Komunikacji


UMNS Wydział Zarządzania Kryzysowego


UMNS Urząd Stanu Cywilnego


Nowosądecki Ośrodek Kultury


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


Nowosądecki Ośrodek Sportu i Rekreacji


Miejski Zarząd Dróg


Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej


Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji


NOVA Sp. z o.o.


Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości


Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu


Pałac Młodzieży


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


Sądecka Biblioteka Publiczna


Sądecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Sądecki Urząd Pracy


Sądeckie Wodociągi


Żłobek Miejski


Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego


Zespół Szkół i Placówek Oświatowych


Zespół Świetlic Środowiskowych


Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii