BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

"Internet na co dzień": Pliki do pobrania

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „INTERNET NA CO DZIEŃ” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” dotyczące realizacji projektu grantowego pn. „Dostępny wirtu@lny świat – szkolenie komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”

regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie.doc

 


Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - formularz rekrutacyjny do projektu grantowego pn. „Internet na co dzień” dla mieszkańców Miasta Nowy Sącz realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 4/POPC/2019 zawartej w dniu 04.11.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

formularz-rekrutacyjny-do-projektu-grantowego.doc

 


Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego.

oswiadczenie-o-niepelnosprawnosci.doc

 


Załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu grantobiorcy.

oswiadczenie-o-powierzenie-grantu.doc

 


Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - Oświadczenie na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego.

zgody-na-przetwarzanie-danych-wrazliwych.doc