Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 

2018-02-06

Informacja o ogłoszeniu naboru wniosków w 2018 r. o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza (m.in. przydomowe oczyszczalnie)

 

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH DOTACJI DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU MIASTA  NOWEGO SĄCZA NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska, realizowanych na terenie miasta Nowego Sącza,  których przedmiotem jest:

 1. wykonanie podłączenia budynku do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.
 2. zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3.
 3. zakup i montaż przydomowej przepompowni ścieków.

 

 1. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie  dotacji:

 • Termin składania wniosków o udzielenie  dotacji:

Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia ogłoszenia o naborze do
do dnia 1 października 2018 r. 
lub do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

 • Miejsce składania wniosków o udzielenie  dotacji:

Wniosek o udzielenie  dotacji należy złożyć w punkcie składania wniosków dotacyjnych -  Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Nowego Sącza - ul. Szwedzka 2 w Nowym Sączu, w godzinach 7:30 - 15:30.

 • Sposób składania wniosków o udzielenie dotacji:

Wnioski należy składać w punkcie przyjmowania wniosków dotacyjnych osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres punktu przyjmowania wniosków dotacyjnych.

 

 1. Warunki otrzymania dotacji na inwestycje z zakresu ochrony środowiska:

Warunkiem koniecznym otrzymania dotacji jest:

 1. złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z załącznikami,
 2. podpisanie z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji,
 3. wykonanie inwestycji zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o udzielenie dotacji,
 4. złożenie kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami w terminie wskazanym w umowie o udzielenie dotacji;

!!!! Do realizacji inwestycji objętej dotacją można przystąpić dopiero po dacie podpisania z Miastem Nowy Sącz umowy o udzielenie dotacji  !!!!

 1. Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu miasta Nowego Sącza na inwestycje z zakresu ochrony środowiska  - Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/167/2015 Rady Miasta Nowego Sącza.
  regulamin_udzielania_dotacji_dla_os_fiz_na_inwestycje_z_zakresu_ochrony_srodowiska.pdf
   
 2. Wniosek o udzielenie dotacji dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska (wykonanie podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d).
  wniosek_o_udzielenie_dotacji_dla_os_fiz_przylacza_i_oczyszczalnie.pdf
   
 3. Wniosek o rozliczenie dotacji udzielonej na dofinansowanie: wykonanie podłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zakup i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3/d, zakup i montaż kolektorów słonecznych.
  wniosek_o_rozliczenie_dotacji_dla_os_fiz_przylacza_i_oczyszczalnie.pdf
   
 4. Oświadczenie współwłaściciela
  wspolwlasciciel-oswiadczenie.pdf
   
 5. Pełnomocnictwo
  pelnomocnictwo.pdf