Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

WOLONTARIAT Uniwersytetu III Wieku

 

W październiku2012 r. przy udziale Marty Mordarskiej, Pełnomocnika Prezydenta ds. Społecznych odbyło się spotkanie z Wiesławą Borczyk, Prezesem Uniwersytetu III Wieku w Nowym Sączu oraz Henrykiem Leśniarą, dyrektorem Ośrodka Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu. Spotkanie dotyczyło podjęcia wspólnych dobrych inicjatyw, które służyłyby rozwojowi społeczności lokalnej.

Ośrodek Wsparcia i Terapii Rodzin w Nowym Sączu od wielu lat przy udziale obecnych władz Miasta Nowego Sącza prowadzi politykę prorodzinną, wspierając i rozwijając rodzinną opiekę zastępczą dla dzieci porzuconych, osieroconych , z rodzin biologicznych będących w kryzysie oraz z rodzin z różnymi trapiącymi ich dysfunkcjami.

Na spotkaniu zrodził się pomysł wykorzystania ogromnego potencjału jakim dysponują uczestnicy Uniwersytetu III Wieku. Członkami Uniwersytetu są ludzie w wieku 55+, którzy mając wolny czas, siłę i energię chcą go wykorzystać w sposób twórczy i aktywny.

Rodzicielstwo zastępcze wymaga ciągłego pielęgnowania i odpowiedniego wsparcia ze strony najbliższej rodziny, przyjaciół oraz instytucji pomocowych wspierających ich bardzo trudną i odpowiedzialną pracę. Są rodziny zawodowe zastępcze, które na przestrzeni kilkunastu lat wychowałyi pomogły wystartować w dorosłe życie 20- 40 dzieci.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zastępczych narodził się pomysł stworzenia wolontariatu, który wspierałby codzienną pracę rodziców zastępczych. Przedstawiono projekt współpracy, zapraszając do pracy wolontarystycznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego.

Owocem spotkania jest stworzenie 8-osobowej grupy wolontariuszy, którzy w marcu 2013 r. przeszli krótkie przeszkolenie, a obecnie zapoznają się i są wprowadzani do poszczególnych rodzin zastępczych, które chcą skorzystać z oferowanej pomocy.
Pomoc, w zależności od potrzeb danej rodziny zastępczej udzielana będzie w zakresie: douczania oraz wspierania w opiece i wychowaniu dzieci. Wolontariusze są bardzo zmotywowanymi osobami, posiadającymi duże doświadczenie życiowe i zawodowe.

Jest to kolejna, piękna inicjatywa, która pokazuje, że w każdym wieku, człowiek może w sposób bardzo sensowny zagospodarować swój czas dzieląc się z innymi dobrem.

 

Autor: - Dodano: 2013-04-11 12:50:09