Środa, 23 maja 2018 Imieniny obchodzą: Iwona, Dezydery, Emilia
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Nowy "Rocznik Sądecki"

W piątek, 15 czerwca br., o godzinie 16.30, w ratuszu w Nowym Sączu odbędzie się promocja nowego XXXV tomu „Rocznika Sądeckiego”. Obecna edycja poświęcona jest zmarłemu w 2000 r. ks. dr. Stanisławowi Lisowskiemu, długoletniemu proboszczowi parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Materiał opracował duet sądeckich historyków Antoni i Anita Szczepankowie (ojciec i córka).
Już po praktycznym skompletowaniu materiałów zespół redakcyjny poniósł niepowetowaną stratę: 18 stycznia br. zmarł sekretarz Komitetu Redakcyjnego, Mieczysław Smoleń. Bieżące wydanie „Rocznika” otwiera więc odredakcyjne pożegnanie Pana Mieczysława.
Kolejny „Rocznik” przynosi kilkadziesiąt artykułów i rozpraw, materiałów źródłowych i recenzji, fotografii i kronikarskich zestawień. Projektantem okładki i autorem umieszczonych na niej zdjęć jest Sławomir Sikora. „Rocznik” wydrukowała znana sądecka oficyna „Goldruk” Wojciecha Golachowskiego.
„Rocznik” jest zasłużonym dla miasta i regionu wydawnictwem regionalnym, ukazującym się od 1939 roku. Mamy tu do czynienia z ewenementem wśród miast polskich. „Rocznik” jest prawdziwą kopalnią wiedzy o Nowym Sączu i Sądecczyźnie, skupiał i skupia renomowanych autorów, luminarzy polskich nauk historycznych. Podczas niedawnego spotkania z przewodniczącym komitetu redakcyjnego prof. Feliksem Kirykiem prezydent Ryszard Nowak zapewnił, że władze miasta Nowego Sącza będą wspomagać i wspierać kolejne edycje „Rocznika”. Nowością ma być zainicjowanie „Biblioteki Rocznika” – serii wydawniczej „sandecjanów”.


W przedmowie do tegorocznego wydania „Rocznika” prof. Feliks Kiryk, stwierdza:
„Obecny „Rocznik” ukazując się w 2007 r. wywołuje skojarzenia rocznicowe. Zbliża się bowiem siedemdziesięciolecie powołania pisma do życia (gdyż opublikowanie pierwszego tomu w 1939 r. poprzedzały co najmniej dwa lata zabiegów organizacyjnych oraz czasochłonnych prac autorskich i redakcyjnych) oraz piętnastolecie pracy obecnego zespołu redakcyjnego, którego staraniem ukazało się od 1992 r. piętnaście zeszytów naszego pisma. Mamy w tym dorobku publikacyjnym zatem wymierny swój udział badawczy i redakcyjny, znajdujący wyraz nie tylko w rytmicznym ukazywaniu się poszczególnych tomów, lecz także w poszerzaniu oferty tematycznej pisma i grona jego autorów.
Ale nie od nas się to zaczęło. Odeszli już pionierzy naukowego ruchu regionalistycznego w Sądecczyźnie, nie doczekali się ugruntowania pozycji Rocznika jego założyciel i redaktor dwu pierwszych tomów dr Tadeusz Mączyński, a także animator pisma – po okresie zakazu druku – i redaktor kolejnych trzech zeszytów , dr Kazimierz Golachowski, jak również otaczający i wspierający ich zabiegi badawcze i edytorskie zespół inteligencji sądeckiej, mieszkający w rodzinnym mieście i poza jego murami. Żyją w naszych wspomnieniach, jako ludzie zasługujący na pamięć serdeczną i głęboki szacunek za wkład pracy organizacyjnej, redakcyjnej i autorskiej w czasach niesprzyjających wysiłkowi intelektualnemu na prowincji i publikowaniu jego rezultatów badawczych.
Prof. Feliks Kiryk wyraża uznanie władzom miasta za kontynuowanie i ubogacanie tej pięknej tradycji:
„Dostrzegamy w tym zasługę mgr Jerzego Gwiżdża, prezydenta i mgra Leszka Zegzdy wiceprezydenta oraz mgr Józefa Kantora, szefa Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, a także członków Rady Miejskiej, pojmujących nowocześnie rolę władz miejskich, jako mecenasa nauki, kultury i sztuki w mieście. Nastawienie to nie zmieniło się również za kolejnych włodarzy Nowego Sącza, prezydentów Andrzeja Czerwińskiego, Ludomira Krawińskiego czy też Józefa Antoniego Wiktora i teraz Ryszarda Nowaka”.

Oto zawartość tegorocznego „Rocznika”:

Mieczysław Smoleń (1932-2007)
Wstęp (Feliks Kiryk)
Anita Szczepanek, Antoni Szczepanek, Ks. Stanisław Lisowski (1930-2000)

Artykuły i rozprawy
Feliks Kiryk, Miasta ziemi sądeckiej w XIII-XVI w.
Grzegorz First, Relacje kulturowe pogranicza polsko-słowackiego w pradziejach
Małgorzata Mirek, Kontakty naukowe ks. Jana Sygańskiego
Mieczysław Smoleń, Represje wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego w Sądeckiem (1945-1949)
Leszek Migrała, Powstanie i działalność Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu (1990-2006)

Materiały
Wojciech W. Wiśniewski, Jan Rostworowski i jego diariusz
Maria Kurzeja-Świątek, Rodzina Skąpskich na Sądecczyźnie
Paweł Zięba, Nowy Sącz w powieści Ludwika Stasiaka „Obrona sztandaru”
Julian Dybiec, Sądeccy studniarze
Ks. Władysław Tarasek, Ks. Edward Wojtusiak (1905-1986) – duszpasterz i socjolog
Bolesław Faron, Powrót do korzeni. Ludwik – fotograf
Izaak Tauger, Pamiętnik z lat 1942-1943 cz. I. Opracował i przygotował do druku Sławomir J. Tabkowski
Robert A. Ślusarek, Szesnastowieczna chrzcielnica w kościele św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Zagadnienie stylu i próba interpretacji
Tadeusz Żygłowicz, Żeglarstwo sądeckie na Jeziorze Rożnowskim
Janusz Michalik, Teatr NSA w latach 1981-2006

Recenzje
Bolesław Faron, Okruchy. Szkice o literaturze i kulturze XX wieku, Kraków 2005 (Bogusław Kołcz)
Leszek Migrała, Od Towarzystwa Turystycznego „Beskid” do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Beskid” w Nowym Sączu 1906-2006, Nowy Sącz 2006 (Tadeusz Aleksander)
Nowy Sącz w stuletniej historii Związku Nauczycielstwa Polskiego 1905-2005. Praca zbiorowa pod red. Ireny Cepielik, Nowy Sącz 2005 (Maria Kruczek)
Eugeniusz Lebdowicz, Maria Lebdowicz, Dawni piwniczanie. Słownik biograficzny, Piwniczna 2006 (Tadeusz Duda)
50 lat Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Nowym Sączu 1949-1999, Nowy Sącz 1999 (Tadeusz Duda)
Krystyna Samsonowska, Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczność w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków 2005 (Jan Wnęk)
Mieczysław Aleksander, 40-lecie Zespołu Szkół Budowlanych w Nowym Sączu, Nowy Sącz 2005 (Krystyna Sikora)
Adam Glicksman, Solidarność Małopolska. Kalendarium 1980-2005, Kraków 2005 (Ewa Zając)
Schematizmus Spišske diecézy 2005. Spišske Podhradie 2005 (Józef Długosz)
Jerzy Leśniak, Sławomir Sikora, Nowy Sącz z wieży ratuszowej, Nowy Sącz 2006 (Leszek Migrała)

Sądeckie biogramy
Władysław Misiaszek 1905-2003 (Augustyn Leśniak)
Jerzy Piechowicz 1920-2006 (Jerzy Leśniak)
Józef Władysław Plechta 1923-2003 (Maria Kruczek)
Marian Serafiniuk 1896-1963 (Augustyn Leśniak)
Tadeusz Sokół 1914-1980 (Augustyn Leśniak)

Kronika
Obchody 160. rocznicy powstania chochołowskiego (Leszek Zakrzewski)
150 lat Zakładu Karnego w Nowym Sączu 1855-2005 (Jerzy Leśniak)
Obchody 100-lecia zorganizowanej turystyki na Sądecczyźnie (Leszek Migrała)
50 lat Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza 1956-2006 (Jerzy Leśniak)
Zespół „Lachy” 1956-2006 (Jakub M. Bulzak)
20 lat Sądeckiego Towarzystwa Muzycznego (Sławomir Sikora)
Działalność Oddziału PTH w Nowym Sączu w 2006 r. (Maria Kruczek)
Nowy Sącz w 2006 r. (Mieczysław Smoleń)

Zapiski bibliograficzne
Marta Treit, Bibliografia zawartości „Rocznika Sądeckiego” za lata 2002-2006
Marta Treit, Materiały do bibliografii Sądecczyzny w 2006 r.

Jerzy Leśniak
„Rocznik Sądecki”

Autor: - Dodano: 2007-06-11 00:00:00