Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

„Aktywny Samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego


Urząd Miasta Nowego Sącza informuje o pilotażowym programie „Aktywny Samorząd” Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowanym dla osób niepełnosprawnych. Nabór wniosków potrwa do 30 marca 2019 r.
Adresat programu:

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

•posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, 

•pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi. 
 

Dofinansowanie obejmuje:

•dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,

•dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,

•opłatę za naukę (czesne).

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w ramach programu można uzyskać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza, Wydziale Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Żywiecka 13, tel. 18 441 91 27.

Nabór wniosków na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 trwa od 4 do 30 marca 2019 r. 

Poniżej dokumenty do pobrania:

Oświadczenie 

 
Wniosek
 

Oświadczenie o wysokości dochodów 

Zaświadczenie z uczelni 

Oświadczenie o korzystaniu z modułu 

 

 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 

Autor: Biuro Prasowe UM Dodano: 2019-03-05 13:02:31