Sobota, 20 kwietnia 2019 Imieniny obchodzą: Agnieszka, Czesław, Szymon
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Trwa nabór ofert w otwartych konkursach dla organizacji pozarządowych


Od 3 do 27 grudnia 2018 r. trwa nabór ofert realizacji zadania publicznego w ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza ośmiu otwartych konkursach ofert.

Ogłoszone zostały konkursy ofert z następujących obszarów:

1)Oświata i wychowanie

2)Upowszechnianie kultury

3)Ochrona zdrowia

4)Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii

5)Turystyka

6)Przeciwdziałanie bezrobociu

7)Pomoc społeczna

8)Ekologia i ochrona przyrody

Z uwagi na odroczenie obowiązywania nowych wzorów ofertowych, do 1 marca przyszłego roku, w ogłoszonych konkursach oferta musi być zgodna ze starym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

Treść ogłoszeń konkursów znajdują się na stronie Urzędu Miasta: http://www.nowysacz.pl/konkursy-pp-2019

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM/Zespół stanowisk ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi i polityki senioralnej Dodano: 2018-12-06 12:33:26