Niedziela, 17 lutego 2019 Imieniny obchodzą: Aleksy, Zbigniew, Łukasz
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Absolutorium dla prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Rada Miasta zaaprobowała wykonanie budżetu

Podczas dzisiejszej (26 czerwca) sesji Rada Miasta Nowego Sącza przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok i udzieliła absolutorium Prezydentowi Ryszardowi Nowakowi. Stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta wraz z pozytywną opinią przedstawił przewodniczący tej Komisji Grzegorz Mądry. 

 

 

 

Budżet miasta został przyjęty Uchwałą Budżetową Rady Miasta Nowego Sącza Nr XXXIII/342/2016 z 29 grudnia 2016 roku. Prezydent Ryszard Nowak podziękował radnym za udzielone absolutorium a skarbnikowi miasta Jadwidze Kusiak za dobrą i owocną współpracę.

- To dwunaste absolutorium z moim udziałem i dwunaste pozytywnie zaopiniowane. Serdecznie za nie dziękuję. Dziękuję zarówno za miłe słowa, jak i za słowa krytyki, nie zawsze wszystko udaje się w stu procentach, ale staramy się, aby te sto procent osiągnąć. Na ręce pani skarbnik chciałbym złożyć serdeczne podziękowania, a także dla jej służb, jak i wszystkich tych, którzy realizowali budżet w sposób właściwy i pozytywny. To dla mnie wielka przyjemność pracować z panią skarbnik. Dziękuję serdecznie - powiedział prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak. 
 

W okresie sprawozdawczym Uchwałami Rady Miasta oraz Zarządzeniami Prezydenta Miasta zwiększono planowane dochody o 29 054 104,22 zł, natomiast planowane wydatki o 41 717 204,22 zł. W związku z czym ostatecznie plan budżetu Miasta za 2017 rok po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian przedstawia się następująco:

 

1. dochody ogółem 551 409 520,22 zł                                 

2. wydatki ogółem  568 535 868,22 zł

3. deficyt  (-) 17 126 348,00 zł

4. przychody 29 663 100,00 zł

5. rozchody dotyczące spłat kredytów  12 536 752,00 zł
 

Stan zadłużenia na 31.12.2017 r. wyniósł 81 354 512,00 zł.
 

Budżet Miasta za okres sprawozdawczy zamknięty został nadwyżką w kwocie 4 560 627,46. Narastająco uwzględniając okresy ubiegłe budżet Miasta na dzień 31.12.2017 r. wykazuje deficyt w kwocie 59 667 536,41 zł.  


[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

 

 

Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2017 r. w ujęciu syntetycznym przedstawia się następująco:            

Dochody ogółem 512 700 094,46 co stanowi 93,0% wykonania planowanych dochodów

w tym:


Dochody własne 215 861 881,90 wykonanie 99,1 %

Dotacje celowe  141 778 504,56 wykonanie 79,4%

Subwencja ogólna 155 059 708,00 wykonanie 100,0%

 

Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2017 rok kształtuje się na następującym poziomie:

 

Wydatki ogółem 508 139 467,00 wykonanie 89,4% założeń planowych,

w tym:

Wydatki majątkowe 27 649 992,11 wykonanie 40,3%

Wydatki bieżące 480 489 474,89  wykonanie  96,1%

 

Struktura zrealizowanych wydatków budżetu Miasta Nowego Sącza według działów klasyfikacji budżetowej wynosi:

 

1.      Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza 39,5%

2.      Rodzina 18,7% 

3.      Pomoc społeczna i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10,4%

4.      Transport i łączność 8,0%

5.      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6,1%

6.      Administracja publiczna 5,7%

7.      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3,4%

8.      Kultura fizyczna 3,5%

9.      Pozostałe 4,7%

 

Uchwałą Nr S.O.IX/423/38/18 Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w dniu 20 kwietnia 2018 r. postanowił pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Nowego Sącza za 2017 rok. Również Komisja Rewizyjna Rady Miasta Nowego Sącza wyraziła pozytywne stanowisko w sprawie wykonania budżetu miasta za 2017 rok.

 

   
   

 

 

Autor: Agnieszka Małecka Dodano: 2018-06-26 11:46:48