Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Uwaga: ważne dla organizacji pozarządowych

Już jutro (3 stycznia) upływa termin zgłaszania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisjach konkursowych, opiniujących oferty w ogłaszanych na rok 2018 otwartych konkursach ofert.
 


 

Kandydatami na członków komisji konkursowych mogą być członkowie organizacji pozarządowych oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe (nie będące ich członkami) umocowane do reprezentowania organizacji.
 

Nabór prowadzony jest do 3 stycznia 2018 roku na podstawie pisemnych zgłoszeń, składanych na formularzach zgłoszeniowych, dla każdego kandydata odrębnie. Poniżej: wzór formularza zgłoszenia.
 

[wzór formularza zgłoszenia]
 

Podstawa prawna:  Art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późniejszymi zmianami).
 

Autor: Referat Komunikacji Społecznej UM Dodano: 2018-01-02 12:06:10