Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Forum Seniorów w ratuszu

Maria Baran ponownie została przewodniczącą Nowosądeckiego Forum Seniorów. Na spotkaniu w ratuszu członkowie Forum otrzymali z rąk zastępcy prezydenta Jerzego Gwiżdża akty powołania na kolejną kadencję.
 


 

Forum będzie działać w swojej II kadencji w prawie niezmienionym składzie, co wyjaśnił zastępca prezydenta. – Z punktu widzenia pana prezydenta, a także i przede wszystkim z punktu widzenia seniorów,  państwo właściwie i dobrze realizujecie tę politykę senioralną, na którą tyle lat w Polsce i w Nowym Sączu czekaliśmy – podkreślił Jerzy Gwiżdż.
 

Zastępca prezydenta przypomniał, że już w styczniu przyszłego zostanie otwarte przy ul. Jagiellońskiej Centrum Sądeckiego Seniora. – Ma to być przede wszystkim naszym zdaniem takim klubem integracyjnym, nie tylko dla seniorów, ale i dla ludzi młodych – powiedział Jerzy Gwiżdż, podkreślając znaczenie integracji międzypokoleniowej. - Na nas, ludziach starszych, spoczywa pewna powinność. To nie ludzie młodzi powinni nas rozumieć, ale my powinniśmy zrozumieć ludzi młodych, albowiem ci młodzi nie znają starości, a my znamy młodość.
 

Nowosądeckie Forum Seniorów jest organem opiniodawczo – doradczym prezydenta Nowego Sącza, stanowiącym forum wymiany poglądów, opinii i inicjatyw w sprawach dotyczących seniorów. Jest reprezentacją organizacji zrzeszających seniorów, organizacji społecznych i pozarządowych, instytucji publicznych oraz osób fizycznych, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób starszych. Celem jego działalności jest służenie społeczności seniorów oraz wspieranie i reprezentowanie ich zbiorowych interesów poprzez ścisłą współpracę z władzami miasta oraz organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami seniorów.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Wiesław Turek Dodano: 2017-12-14 16:23:32