Poniedziałek, 22 stycznia 2018 Imieniny obchodzą: Anastazy, Wincenty, Cyntia
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Zapraszamy zdolnych uczniów szkół podstawowych

Miasto Nowy Sącz przystąpiło do realizacji projektu pn. „Małopolskie Talenty – Szkoła Podstawowa – Powiat Nowy Sącz” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 10.1, Poddziałanie 10.1.5, Typ projektu: C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów.
 

Celem projektu jest wsparcie uczniów zdolnych poprzez realizację zajęć pozaszkolnych i podniesienie kompetencji przedmiotowych i ponadprzedmiotowych u uzdolnionych uczniów sądeckich szkół podstawowych w obszarach: językowym (j. angielski), matematycznym i naukowo-technicznym, informatycznym, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się oraz kompetencji społecznych.
 

Każdemu uczniowi, zakwalifikowanemu do udziału w projekcie, oferujemy zajęcia dodatkowe. Będzie to 20 godzin zajęć dotyczących umiejętności uczenia się i kompetencji społecznych (m.in. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) oraz 60 godzin zajęć rozwijających z wybranych przedmiotów. Zajęcia odbywać się będą w soboty.
 

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje zajęć w roku szkolnym 2017/2018 oraz w roku szkolnym 2018/2019.
 

Rekrutacja uczniów do I edycji projektu rozpocznie się w najbliższy poniedziałek 4 września i potrwa do 15 września br.
 

Działania realizowane w ramach projektu:
 

1. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
2.    Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
3. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
4.    Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja I
5. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji językowych (j. angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
6.    Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji matematycznych i naukowo-technicznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
7. Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji dot. przedsiębiorczości oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
8.    Zajęcia z zakresu rozwoju kompetencji informatycznych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych Edycja II
 

Wsparciem w ramach projektu zostaną objęci uczniowie 18 szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych).
 

Okres realizacji projektu: 01-02-2017 do 31-07-2019
Wartość projektu: 207 880,28 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 176 698,23 PLN
Wartość dofinansowania z BP: 20 732,05 PLN
Wkład własny: 10 450,00 PLN
 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin
Formularz zgłoszenia do projektu
Deklaracja uczestnictwa w projekcie koordynacyjnym
Deklaracja uczestnictwa w projekcie konkursowym
Zakres przetwarzania danych osobowych
Arkusz nominacji – matematyka
Arkusz nominacji – j. angielski
Arkusz nominacji – przedsiębiorczość
Arkusz nominacji - informatyka
 

Autor: Wydział Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Dodano: 2017-08-31 16:21:06