Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Miasto interweniuje w RZGW ws. brzegów rzeki Kamienica

W oficjalnym piśmie skierowanym do Stanisława Lisaka, kierownika Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca z siedzibą w Nowym Sączu, zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż zwrócił się o podjęcie jak najszybszych działań, mających na celu oczyszczenie brzegów rzeki Kamienica. Zgłoszony przez mieszkańców problem dotyczy zbyt dużego zakrzaczenia i zadrzewienia koryta rzeki, co może powodować zagrożenie powodziowe w czasie fali wezbraniowej.
 

W piśmie do kierownika Zarządu Zlewni Dolnego Dunajca czytamy między innymi: "Zwracam się z prośbą o podjęcie niezwłocznych działań (zgodnie z Państwa merytorycznym zakresem odpowiedzialności), mających na celu usunięcie istniejących nieprawidłowości, które mogą spowodować zagrożenie powodziowe na różnych odcinkach rzeki Kamienica w mieście Nowym Sączu".

Wiceprezydent Jerzy Gwiżdż w dalszej części pisma podkreśla wagę problemu i zwraca się o informację, kiedy niezbędne działania zostaną podjęte przez służby RZGW: "Ze względu na ważność omawianego zagadnienia i interes społeczny, proszę o poinformowanie mnie o możliwości i czasookresie wykonania prac, likwidujących to lokalne zagrożenie powodziowe na terenie miasta Nowego Sącza".

 

Autor: Krzysztof Witowski Dodano: 2017-08-11 17:21:28