Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

MZD podpisało umowę na kolejne inwestycje. Tym razem dla pieszych i rowerzystów

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że zostały podpisane umowy na realizację zadań: "Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ulicy Witosa w Nowym Sączu" oraz "Budowa chodnika w ciągu ulicy Długoszowskiego". To kolejny etap drogowej ofensywy remontów na ulicach Nowego Sącza, których efekty mieszkańcy odczuwają już teraz.
 
Jak podkreśla zastępca prezydenta Jerzy Gwiżdż, inwestycja przy ulicy Długoszowskiego jest niezwykle ważna i długo wyczekiwania przez mieszkańców. - Bardzo się cieszę, że przystępujemy do realizacji budowy chodnika, który bez wątpienia poprawi także bezpieczeństwo dzieci w bliskim sąsiedztwie szkoły - komentuje Jerzy Gwiżdż.

Wiceprezydent odniósł się również do kwestii budowy chodnika wraz ze ścieżką rowerową na ulicy Witosa. - To kontynuacja działań Urzędu Miasta zmierzających do powiększenia sieci ścieżek na terenie miasta, tak aby tworzyły spójną sieć połączeń rowerowych. Te działania na pewno będą kontynuowane - wyjaśnia Jerzy Gwiżdż.

 "Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerowa w ciągu ul. Witosa w Nowym Sączu"
- z terminem wykonania zadania do dnia 15.12.2017 r.
 

 1. długość chodnika i ścieżki rowerowej: ok. 1 437 m
 2. szerokość chodnika: 1,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej (dopuszcza się wykonanie chodnika z asfaltobetonu lub asfaltu lanego wykonanego mechanicznie). Dopuszczalne jest zawężenie chodnika na obiektach inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągu W.Witosa (mostki, przepusty) które wymagałyby przebudowy. Wówczas chodnik należy doprowadzić do nich o szerokości projektowanej
 3. szerokość ścieżki rowerowej: 2,0 m z asfaltobetonu lub asfaltu lanego wykonanego mechanicznie
 4. krawężniki: (15 lub 20)x30x100 cm i (15 lub 20)x22x100 cm (obniżony) na ławie betonowej
 5. obrzeża: 6x20x100 cm lub 8x30x100 cm lub 8x25x100 cm na ławie betonowej


"Budowa chodnika w ciągu ul.Długoszowskiego"
- z terminem wykonania zadania do dnia 30.11.2017 r.      
 

 1. długość chodnika   ok. 457 m
 2. szerokość chodnika: 2,0 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej
 3. zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czarnej
 4. krawężniki:15 x30x100 cm i  22)x30x100 cm (obniżony) na ławie betonowej
 5. obrzeża: lub 8x30x100 cm lub 8x25x100 cm na ławie betonowej
 6. budowa kanału deszczowego z rur PCV o średnicy min 400 mm dł. ok 295 m
 7. przebudowa infrastruktury towarzyszącej
 8. przełożenie ogrodzeń kolidujących z budowa chodnika
 9. przebudowa istniejących schodów terenowych 

Autor: Rerferat Komunikacji Społecznej UM Dodano: 2017-08-10 15:57:12