Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Rusza konkurs "PRZEDSIĘBIORCA 2017 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES"

Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak ogłasza rozpoczęcie tegorocznej edycji konkursu pod nazwą PRZEDSIĘBIORCA 2017 - MÓJ SPOSÓB NA BIZNES. Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Nowego Sącza przez minimum 12 miesięcy, z wyłączeniem spółek komunalnych miasta.
 


 

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: Sądecki Przedsiębiorca Roku i Debiut w biznesie. Ponadto przyjęto zasadę, że w kategorii Debiut w biznesie mogą brać udział przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Termin zgłoszeń upływa 9 października bieżącego roku.
 

Cele konkursu
 

Celem konkursu jest promocja rozwoju przedsiębiorczości na terenie miasta Nowego Sącza i promowanie dobrych praktyk w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwłaszcza zachęcanie do zakładania nowych firm oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Celem przedsięwzięcia jest także popularyzacja aktywności przedsiębiorców i zaangażowania w rozwój swojej firmy.
 

Zwycięzcy konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki przyznane przez prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Prace konkursowe oceniać będzie jedenastoosobowa kapituła pod przewodnictwem zastępcy prezydenta Nowego Sącza Wojciecha Piecha.
 

Ocena
 

Proces oceny jest dwuetapowy: najpierw formalna ocena złożonych prac konkursowych, a potem ocena merytoryczna.  Pod uwagę będą brane cztery kryteria: pomysł na biznes, opis działania firmy, innowacyjność (w tym wykorzystanie nowych technologii) i relacje z pracownikami oraz otoczeniem. Maksymalna ocena wynosi 20 punktów.
 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie do Sądeckiego Urzędu Pracy (osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską) kompletnie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z załącznikami w terminie do 9 października 2017 r.
 

Dokumentacja
 

Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronach Urzędu Miasta Nowego Sącza pod adresem www.nowysacz.pl oraz Sądeckiego Urzędu Pracy pod adresem www.sup.nowysacz.pl. Wszelkich informacji udziela biuro konkursu: Dział Usług Rynku Pracy Sądeckiego Urzędu Pracy, ul. Węgierska 146, pok. 18, 19, tel. 18 44 89 291.
 

Regulamin konkursu
Formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami
 

Ubiegłorocznymi laureatami zostały firmy MEDIKOR III Sp. z o.o. w kategorii Sądecki Przedsiębiorca Roku oraz firma MARKA Marioli Kardacz w kategorii Debiut w biznesie (na zdjęciu).
 

Konkurs realizowany jest w ramach Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza na lata 2016-2020, Kierunek 1. Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorczości, Działanie 1.3. Promocja i upowszechnianie działań ukierunkowanych na rozwój indywidualnej  przedsiębiorczości oraz wspierających tworzenie nowych miejsc pracy.
 

/Źródło: www.sup.nowysacz.pl/

Autor: Referat Komunikacji Społecznej UM (WT) Dodano: 2017-07-28 09:16:51