Poniedziałek, 18 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Elżbieta, Marek, Paula
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Umowa podpisana. Na ul. Kamiennej powstanie chodnik i ścieżka rowerowa

Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu informuje, że został wybrany wykonawca oraz podpisana umowa na zadanie pn. "Budowa chodnika w ciągu ul. Kamiennej" . Wykonawca ma czas na realizację zadania do dnia 30.11.2017 r. Całkowity koszt inwestycji to 1,2 mln zł.
 

fot. Google Maps


Informacje dotyczące realizowanego zadania:

  1. Długość chodnika: ok. 936 m.
  2. Ścieżka rowerowa o szerokości 2,00 m w poziomie jezdni lub wyniesiona - do wyboru jeden z dwóch wariantów: (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej gr. 8 cm lub nawierzchnia bitumiczna)
  3. Szerokość chodnika: 1,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm szarej. Dopuszczalne jest zawężenie chodnika na obiektach inżynieryjnych zlokalizowanych w ciągu ul.Kamiennej (mostki, przepusty) które wymagałyby przebudowy. Wówczas chodnik należy doprowadzić do nich o szerokości projektowanej
  4. Należy zinwentaryzować i zaprojektować wszelkie zjazdy do posesji z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm czarnej.
  5. Krawężniki: 15x30x100 cm i 15x22x100 cm (obniżony) na ławie betonowej.
  6. Obrzeża: 6x20x100/8x25x100 cm na ławie betonowej.
  7. Należy uwzględnić odprowadzenie wód z pasa drogowego albo poprzez budowę kanału deszczowego z rur PCV albo w inny dowolny sposób przewidziany prawem i umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie drogi oraz jej odwodnienia.
  8. Należy uwzględnić przebudowę, przełożenie, zabezpieczenie sieci i przyłączy kolidujących z budową chodnika.
  9. Należy wykonać projekt inwentaryzacji zieleni do wycinki oraz projekt nasadzeń zastępczych


Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu

Autor: Referat Komunikacji Społecznej UM Dodano: 2017-06-19 15:07:25