Środa, 23 maja 2018 Imieniny obchodzą: Iwona, Dezydery, Emilia
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Konferencja o finansach w sądeckim "Ekonomie"

Dzisiaj w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu odbyła się konferencja popularnonaukowa dla młodzieży pt. "Moje finanse - od nastolatka do budżetu państwa". Gościem specjalnym wydarzenia był Wiceminister Finansów Wiesław Janczyk. W konferencji wzięli również udział zastępca prezydenta Wojciech Piech, prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, dr Halina Potok - Prorektor ds. studenckich i kształcenia PWSZ, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego PWSZ. Władze miasta reprezentowali również dyrektor Wydziału Integracji i Rynku Pracy Leszek Langer oraz dyrektor Wydziału Edukacji Józef Klimek. Uczestników konferencji powitał dyrektor sądeckiego "Ekonoma" - dr Tomasz Połomski.
 

 


Wiceminister Wiesław Janczyk, dziękując organizatorom za przygotowanie sesji popularnonaukowej dla młodzieży, podkreślił jak ważna jest sfera ekonomiczna w naszym życiu codziennym. - Bardzo się cieszę, że właśnie w Nowym Sączu i w tej szkole odbywa się konferencja, podczas której poruszane są tak bliskie mi tematy. Zainteresowanie finansami, rynkiem kapitałowym, poruszaniem się w gospodarce wolnorynkowej jest jednym z priorytetów edukacji - mówił minister Janczyk. - To bardzo ważne, bo gospodarka rynkowa jest niezwykle wymagająca wobec jej uczestników. Kapitał często zmienia właścicieli, a giełda jest tym miejscem, w którym kapitał przemieszcza się najszybciej i trafia do tych osób, podmiotów, które potrafią je najlepiej zagospodarować.

Minister podkreślił, że aby wiedzieć w jaki sposób zarządzać także prywatnymi pieniądzmi z naszego portfela, trzeba mieć odpowiednią wiedzę ekonomiczną. - Dlatego ze wszystkich dyscyplin, które tutaj w murach tej szkoły poznajecie przez lata, ja zwracam uwagę na zainteresowanie poznawaniem zasad, określających wartość pieniądza w czasie. To jest pewna umiejętność i część edukacji ekonomicznej, która okazuje się bardzo uniwersalna i przydatna wszystkim tym, którzy chcą sprawnie poruszać się w codziennym życiu - dodał Wiesław Janczyk.
 


O niezwykłej wadze rozwijania postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży mówił również zastępca prezydenta Nowego Sącza Wojciech Piech. - Przy tej okazji chcę przede wszystkim pogratulować wam droga młodzieży słusznego wyboru, że chcecie poznawać ekonomię i jej reguły. Te reguły nie determinują rzeczywistości, ale trzeba je poznać i rozwijać w sobie postawy przedsiębiorcze. Będą one skutkować nie tylko rozwojem własnym, indywidualnym, ale pozwolą funkcjonować w społeczności i osiągać sukcesy ku pożytkowi własnemu, ale również nas wszystkich. Ekonomia towarzyszy nam na co dzień, kiedy podejmujemy ważne dla nas decyzje. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie i cieszę się bardzo, że w tym kierunku również zmierza Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu przy współpracy ze Szkołą Główną Handlową - mówił wiceprezydent. - Wszystkim państwu życzę aby nasza edukacja tworzyła pewną filozofię, która sprowadza się do takich oto słów: nie uczcie się po to, żeby znaleźć pracę, ale uczcie się po to, żeby tworzyć miejsca pracy dla innych - podsumował Wojciech Piech.
 


Pierwszy wykład tematyczny przedstawił reprezentujący Szkołę Główną Handlową prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Krysiak, który jest również w grupie doradców Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Profesor podkreślił jak ważne jest tworzenie zaplecza kadrowego dla obszaru ekonomii, co ma miejsce w Nowym Sączu nie tylko za sprawą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, ale także Zespołu Szkół Ekonomicznych. Poinformował również o istotnej kwestii podjęcia współpracy między sądeckim "Ekonomem" i Szkołą Główną Handlową, i odczytał jednocześnie list skierowany do dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu dr Tomasza Połomskiego przez Rektora SGH prof. dr hab. Marka Rockiego. Czytamy w nim między innymi: "Objęcie przeze mnie patronatem tej konferencji ma swoje uzasadnienie w szacunku dla państwa działalności edukacyjnej i wychowawczej, a także dla stawianych sobie celów, tak bardzo zbieżnych z misją Szkoły Głównej Handlowej. Jest więc oczywiste, że proponowana przez pana dyrektora współpraca jest dla nas szczególną inspiracją. Obszary współpracy można jeszcze doprecyzować, a nawet pokusić się o uzgodnienie pewnego stałego planu działań. Mając niemałe doświadczenia kooperacyjne, jesteśmy także w stanie zachęcić do bezpośrednich kontaktów naszych studentów z waszymi podopiecznymi. Wymiana ich doświadczeń może przecież skutkować pogłębieniem zainteresowania wyższymi studiami ekonomicznymi".

W swoim liście Rektor SGH podkreślił również, że szkoły o profilu ekonomicznym są nie tylko zapleczem dla szkół wyższych, prowadzących kierunki ekonomicznej, ale ważnym elementem edukacji społecznej. 
 

W ramach zorganizowanej przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu sesji popularnonaukowej, swoje wykłady zaprezentowali również:

 • dr Mariusz Bołoz - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
 • Anna Mieczkowska - rzecznik ZUS w Nowym Sączu
  "Ubezpieczenia społeczne i ich finansowanie"
 • Bogdan Kornacki - Product Manager Działu Rozwoju Rynku GPW
  "Zadania GPW w gospodarce rynkowej"
 • Tomasz Strachanowski, podsumowanie XV edycji w Polsce i ZSE - małopolski koordynator SIGG i opiekun zespołów ZSE
  "Szkolna Internetowa Gra Giełdowa"
 • Zaproszenie do XV edycji szkolnego konkursu
  "Szkolny konkurs giełdowy INWESTOR"
   

Patronat honorowy nad sesją objęli: JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Marek Rocki oraz Pan Wiesław Janczyk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.


[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Krzysztof Witowski Dodano: 2017-03-17 15:01:23