Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Miejski projekt "Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej" z poparciem członków Forum Subregionu Sądeckiego

9 maja odbyło się V Posiedzenie Forum Subregionu Sądeckiego, którego celem była kwalifikacja merytoryczna projektów subregionalnych, ubiegających się o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, złożonych przez samorządy oraz przedsiębiorców. Wstępnej weryfikacji poddane zostały projekty w ramach poddziałań 7.1.3 Drogi subregionalne, 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów oraz 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej. Forum Subregionu Sądeckiego zgromadziło przedstawicieli powiatowych i miejskich samorządów terytorialnych, a także właścicieli przedsiębiorstw - wnioskodawców projektów ww. poddziałań. Z ramienia Urzędu Miasta Nowego Sącza w forum uczestniczył Zastępca Prezydenta Wojciech Piech, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Marta Wieciech-Kumięga, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Grzegorz Mirek oraz dyrektor Wydziału Przedsiębiorczości i Funduszy Zewnętrznych Alina Marek
 W trakcie naboru projektów w ramach podziałania 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów wnioski składały samorządy terytorialne miast i powiatów oraz przedsiębiorcy Subregionu Sądeckiego. Weryfikacji podczas posiedzenia poddano karty 53 projektów.
 

Wśród poddanych kwalifikacji merytorycznej projektów subregionalnych złożonych przez samorządy na szczególną uwagę zasługuje opracowany przez Urząd Miasta Nowego Sącza wniosek pod nazwą "Małopolski Park Rekreacji Przestrzennej". Projekt spotkał się z dużą aprobatą członków Forum Subregionu Sądeckiego, o czym świadczyła liczba głosów popierających dopuszczenie projektu Urzędu Miasta Nowego Sącza do uzyskania dofinansowania na jego realizację. Wysoko ocenione zostały także projekty - "KURORT KRYNICA - rozwój infrastruktury turystycznej poprzez renowację Bulwarów Dietla w Krynicy-Zdroju" złożony przez Gminę Krynica-Zdrój, projekt Powiatu Limanowskiego pn. "Budowa infrastrukturyo bszaru aktywności turystycznej na bazie potencjału wód geotermalnych w Porębie Wielkiej, w Powiecie Limanowskim", a także "Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w gminie Łącko", którego wnioskodawcą była Gmina Łącko.
 

Spośród projektów zgłoszonych przed przedsiębiorców najlepiej ocenione zostały projekty - "Budowa kolei linowej krzesełkowej na stoku Śnieżnicy w Kasinie Wielkiej", pierwszy etap projektu pn. "Reaktywacja Suchej Doliny jako modelowy przykład lokalnego rozwoju subregionu sądeckiego", "Remont pijalni Anna wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w Żegiestowie-Zdrój" oraz "Nad Starosądeckim Stawem" – budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Starym Sączu".
 

W ramach poddziałania 3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej w Subregionie Sądeckim wpłynęło 9 kart projektów, dotyczących utworzenia stref aktywności gospodarczej w gminach Chełmiec, Stary Sącz, Bobowa, Biecz, Dobra, w mieście Limanowej oraz w Powiecie Limanowskim. Weryfikacja projektów podczas posiedzenia Forum Subregionu Sądeckiego pozwoliła na pozytywne zaopiniowanie każdego z nich.
 

Do kwalifikacji merytorycznej w ramach poddziałania 7.1.3 podczas Forum Subregionu Sądeckiego przekazano 5 kart projektów. Największym poparciem spośród zgłoszonych projektów cieszyły się projekt: Powiatu Nowosądeckiego pod nazwą "Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1576 K Nowy Sącz – Florynka i nr 1575 K Królowa Górna – Ptaszkowa – Grybów zapewniających połączenia do terenów inwestycyjnych w powiecie nowosądeckim" oraz projekt Powiatu Limanowskiego - "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1629K oraz budowa drogi Olszówka – Poręba Górna zapewniających dostępność komunikacyjną do terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Niedźwiedź".
 

Kolejnym etapem ubiegania się o środki unijne jest opracowanie przez wnioskodawców zatwierdzonych projektów subregionalnych pełnej dokumentacji konkursowej, a podstawie której przeprowadzona zostanie właściwa procedura konkursowa - nabór wniosków o dofinansowanie, ocena formalna, ocena finansowa, ocena merytoryczna oraz podpisanie umów o dofinansowanie projektów.
 

[Pobierz zdjęcia]

 

Subregion Sądecki tworzony jest przez miasto Nowy Sącz oraz powiaty - nowosądecki, gorlicki i limanowski. Członkami Subregionu Sądeckiego są przedstawiciele samorządów terytorialnych, jednostek naukowych, przedsiębiorców, organizacji przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania i innych instytucji z terenu subregionu. Forum subregionalne ma status gremium o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie spraw dotyczących rozwoju subregionu, szczególnie w pracach nad przygotowaniem oraz realizacją Subregionalnego Programu Rozwoju.
 

Autor: - Dodano: 2016-05-10 07:56:30