Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: "Budowa instalacji oświetlenia ulicznego – instalacje elektryczne zewnętrzne w zakresie części ulic Sędziwoja i Elektrodowej w Nowym Sączu"

WAU.RU.6733.70.2018.ZZ


OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 131 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w związku z odwołanymi od decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 62/2018, z dnia 22 października 2018 roku, znak: WAU.RU.6733.70.2018.ZZ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
„Budowa instalacji oświetlenia ulicznego – instalacje elektryczne zewnętrzne w zakresie części ulic Sędziwoja i Elektrodowej w Nowym Sączu – inwestycja obejmuje części działek nr: 506, 507/1, 507/3, 507/4, 507/6, 507/7, 1036, 1020, 507/10, 507/12, 507/11, 508, 509, 544, 545, 546, 1047/2, 510/2, 510/3, 510/6, 510/5, 534/1, 529/1, 529/2, 530, 531, 335/5, w obr 113”, akta sprawy przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu.
Strony mogą zapoznać się z w/w dokumentami w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.
 

Autor: Zdzisław Zguda Dodano: 2018-12-04 15:31:14