Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania lokalu handlowego na gabinety fizjoterapeutyczne w parterze istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na działkach nr 10/1, 10/3 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Paderewskiego”

WAU.RU.6730.176.2017.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), w sprawie wniosku Pana Marka Stanka, z dnia 24.08.2017r., z uzupełnieniem w dniu 18.09.2017 r., o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Zmiana sposobu użytkowania  lokalu handlowego na gabinety fizjoterapeutyczne w parterze istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na działkach nr 10/1, 10/3 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Paderewskiego”, Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

została wydana decyzja Nr 56/2018 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Zmiana sposobu użytkowania  lokalu handlowego na gabinety fizjoterapeutyczne w parterze istniejącego budynku mieszkalno-usługowego na działkach nr 10/1, 10/3 w obrębie 18 w Nowym Sączu przy ulicy Paderewskiego”.

Powiadomione strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 106, I piętro),  w godzinach od 730 do 1530 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Justyna Olesiak Dodano: 2018-04-13 14:06:32