Sobota, 19 stycznia 2019 Imieniny obchodzą: Henryk, Mariusz
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr LI/529/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-40"

OGŁOSZENIE

o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr LI/529/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz–40"

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję o podjęciu przez Radę Miasta Nowego Sącza Uchwały Nr LI/529/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza „Nowy Sącz – 40”.

Z treścią w/w dokumentu, podsumowaniem zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt. 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza. Treść w/w dokumentu opublikowana jest na stronie internetowej miasta.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Jadwiga Bartkowska Dodano: 2018-02-07 10:35:34