Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn: Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 270/1, 270/3, 279/6, 283/3, 280/4, 279/3, 275/2 w obrębie 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Marii Dąbrowskiej

WAU.RU.6733.45.2017.MJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury
i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Po przeprowadzeniu postępowania na wniosek Pana Józefa               , zam. Bogusza  5, 33-334 Kamionka Wielka, w dniu  27.12.2017 roku została wydana decyzja Nr 42/17 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji pn: Rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działkach nr 270/1, 270/3, 279/6, 283/3, 280/4, 279/3, 275/2 w obrębie 116 w Nowym Sączu, przy ulicy Marii Dąbrowskiej.

Powiadomione strony (właściciele, władający i użytkownicy nieruchomości sąsiadujących z terenem inwestycji) - mogą zapoznać się z wymienioną wyżej decyzją w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5 (wejście przez bramę Rynek 6, pokój nr 204b, I piętro), w godzinach od 7:00 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
Przygotowała: Monika Janur
Dodano: 2018-01-11 14:22:12