Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji polegającej na budowie garaży jako uzupełnienia istniejących ciągów garaży na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, na działkach nr 9/6 w obr. 68 i nr 16/22 w obr. 67, przy ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu

WAU.RU.6730.135.2017.EW

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 131 w związku z art. 49 § 1 i 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

w dniu 05.01.2018 r. wpłynęło odwołanie Pana Romana Pażuchy, FHU „ROMAN”, działającego przez radcę prawnego Andrzeja Kadzika, Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Kadzik Współpracownicy, od decyzji Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 204/17 z dnia 04.12.2017 r., znak: WAU.RU.6730.135.2017.EW, ustalającej warunki zabudowy dla budowy garaży jako uzupełnienia istniejących ciągów garaży na terenie osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego, na działkach nr 9/6 w obr. 68 i nr 16/22 w obr. 67, przy ulicy Rokitniańczyków w Nowym Sączu.

Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Nowym Sączu.

Strony mogą zapoznać się z wniesionym odwołaniem oraz wypowiedzieć się co do jego treści w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Nowym Sączu, ul. Gorzkowska 30, 33-300 Nowy Sącz.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. – w przypadku zawiadomienia przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Ewa Wójcik Dodano: 2018-01-11 13:55:18