Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przekroczeniem potoku Łubinka (...) przy ul. Tarnowskiej.

WAU.RU.6733.29.2017.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 32/2017 z dnia 14.11.2017r. znak: WAU.RU.6733.29.2017.JO ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przekroczeniem potoku Łubinka na części działek nr 32/2, 40 w obrębie 9 w Nowym Sączu oraz części działek nr 15/4, 24/16, 16/1, 16/8, 16/13, 16/14, 25/10, 18/14 w obrębie 8 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa Przygotowała: Justyna Olesiak Dodano: 2017-11-14 15:15:47