Wtorek, 19 czerwca 2018 Imieniny obchodzą: Gerwazy, Protazy, Romuald
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji drogowej: rozbudowa ulicy Jagodowej

WAU.RAB.6740.1.2.2017.JM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017, poz.1257) oraz  art. 11d ustawy z dnia 10 kwietnia  2003 roku – o szczególnych  zasadach  przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2031 z późn. zm.), Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Referat Architektoniczno-Budowlany, zawiadamia, że:

w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Sącza, działającego przez Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: rozbudowa ulicy Jagodowej w hm 0+00 do hm 4+33,81, przebudowa zjazdów w hm 0+49,24;3+45,41;4+01,64;4+33,81, przebudowa obustronnych poboczy,

  1. pomiędzy liniami rozgraniczającymi terenu inwestycji: obręb 118 Nowy Sącz, działki nr 30/1, 27/21, 27/26 (27/20), 27/17, 27/22 (27/16), 27/19, 27/24 (27/18), 20/2, 20/3 (20/1), 26/1 (26), 9/10 (9/7), 9/4, 9/8 (9/3).                 
  2. w granicach terenu niezbędnego do realizacji inwestycji: obręb 118 Nowy Sącz, działki nr 27/27 (2/20), 9/6, 9/9 (9/3).

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 100  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 

Autor: z up. Prezydenta Miasta (-) Łukasz Maniak - Kierownik Referatu Urbanistyki Przygotowała: Jadwiga Kopczyńska Dodano: 2017-09-06 12:27:23