Niedziela, 22 lipca 2018 Imieniny obchodzą: Maria, Magdalena, Bolesława
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wyjściami z pasa drogowego na działkach nr 286/1, 288, 305, 306/4 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Gwiaździstej”

 

WAU.RU.6733.25.2017.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 24/2017 z dnia 07.08.2017r. znak: WAU.RU.6733.25.2017.JO ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wyjściami z pasa drogowego na działkach nr 286/1, 288, 305, 306/4 w obrębie 123 w Nowym Sączu przy ulicy Gwiaździstej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


   


OTRZYMUJĄ:
1.    Tablica ogłoszeń Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz,
2.    Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz,
3.    Strona internetowa Urzędu Miasta Nowego Sącza,
4.    a/a

 

Autor: Z up. Prezydenta Miasta - Mirosław Trzupek Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa. Przygotowała: Justyna Olesiak Dodano: 2017-08-07 15:25:58