Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przepięcie sieci wodociągowej od ul. Jastrzębiej do ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, z likwidacją odcinka sieci na działce nr 104/3 do ul. (...)

 

WAU.RU.6733.13.2017.ŁM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późń. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778, z późn. zm.) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Została wydana decyzja nr 17/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r. znak: WAU.RU.6733.13.2017.ŁM ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Przepięcie sieci wodociągowej od ul. Jastrzębiej do ul. Nawojowskiej w Nowym Sączu, z likwidacją odcinka sieci na działce nr 104/3 do ul. Granicznej wraz z przebudową odcinka sieci przez działkę nr 81/6 w obrębie 110, na terenie położonym w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej i Jastrzębiej, na części działek nr: 81/6, 104/2, 104/3, 104/4, 193/5, 291 w obrębie 110.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotował: Łukasz Maniak
Dodano: 2017-06-12 13:16:45