Wtorek, 22 maja 2018 Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma
Szukaj:

Kategoria: Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie dotyczące inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu inżynierskiego budowlanego – muru oporowego na mikropalach, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 75 ulicy Tarnowskiej

 

WAU.RU.6733.10.2017.JO

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza

zawiadamia, że:

Na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu, ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz, reprezentowanego przez Pana Macieja Żuchowicza, zam. Os. Akademickie 4/45, 31-866 Kraków, z dnia 05.04.2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa i rozbudowa obiektu inżynierskiego budowlanego – muru oporowego na mikropalach, zlokalizowanego w ciągu drogi krajowej nr 75 ulicy Tarnowskiej na działkach nr 38/2, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 35/4, 35/8, 35/9, 35/10 w obrębie 9 oraz  na działkach nr 58, 388, 390, 391, 392, 393/2, 401, 402/1 w obrębie 120 w Nowym Sączu przy ulicy Tarnowskiej”.

Zainteresowanym stronom służy prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania wniosków i zastrzeżeń w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Nowego Sącza,  Rynek 5 (wejście bramą przez Rynek 6), pokój nr 106  (I piętro) w godzinach od 7:30 do 15:30 codziennie z wyjątkiem środy, soboty i dni ustawowo wolnych od pracy, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

 

Autor: Prezydent Miasta Nowego Sącza (-) Ryszard Nowak
Przygotowała: Justyna Olesiak
Dodano: 2017-05-05 12:16:57