Poniedziałek, 25 marca 2019 Imieniny obchodzą: Maria, Ireneusz, Mariola
Szukaj:

Kalendarium z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości - marzec

Przedmiotem konkursu jest napisanie wiersza o tematyce patriotycznej z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości.
 

Cele Konkursu Poetyckiego z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości:

 • pogłębianie patriotycznych postaw uczniów;
 • wyrabianie poczucia dumy narodowej, radości z bycia Polakiem;
 • kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa;
 • wyrabianie poszanowania dla symboli i świąt narodowych;
 • poszerzenie wiedzy uczniów na temat historycznego i współczesnego rozumienia patriotyzmu;
 • pogłębianie wiedzy na temat historii Polski, ważnych wydarzeń i postaci historycznych;
 • doskonalenie umiejętności  poprawnego i sprawnego pisania w języku polskim;
 • pielęgnowanie świąt i obrzędów, związanych z polską tradycją i folklorem;
 • ukazanie uroku legend polskich;
 • uwrażliwianie na piękno przyrody ojczystej;
 • rozwijanie twórczego zaangażowania uczniów.
   

Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora: www.sp18ns.prv.pl


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
 

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu


Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak dokonał wpisu w Księdze Pamiątkowej Stulecia Odzyskania Niepodległości (2 marca). Księga ta towarzyszy prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie podczas jego podróży krajowych i zagranicznych. Mogą się do niej wpisywać wszyscy ci, którzy chcą wyrazić swoją radość z niepodległości.
 

Pierwszego wpisu do Księgi prezydent RP dokonał 5 grudnia 2017 roku podczas Zgromadzenia Narodowego zwołanego w 150. rocznicę urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgromadzenie rozpoczęło wielkie świętowanie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na pierwszej stronie znalazły się również podpisy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.
 

Księga została wyłożona w hali widowiskowo-sportowej Miejskiego Ośrodka Sporu i Rekreacji podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z mieszkańcami Nowego Sącza (2 marca). Każdy nowosądeczanin mógł zostawić w Księdze swój pamiątkowy wpis.

 


 

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Cel konkursu:

- upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, z historycznym udziałem w tym wydarzeniu Nowego Sącza,
- kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży,
- budzenie szacunku dla bohaterskich czynów Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem postaci marszałka Józefa Piłsudskiego,
- rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski na przestrzeni ostatnich stu lat,
 - prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.
 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza w wieku od 7 do 19 lat.
 

Regulamin konkursu na stronie organizatora: www.mok.nowysacz.pl
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443 89 59 wew. 23 www.mok.nowysacz.pl • www.facebook.com/MOK.NowySacz mok@mok.nowysacz.pl


Cele konkursu:
- uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
- prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii,
- upowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza w wieku od 7 do 19 lat, zajmujący się fotografią amatorsko.
 

Regulamin konkursu na stronie organizatora: www.mok.nowysacz.pl
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443 89 59 wew. 23 www.mok.nowysacz.pl • www.facebook.com/MOK.NowySacz mok@mok.nowysacz.pl


- To konkurs skierowany do wszystkich: fotografów profesjonalnych, amatorów, jak i tych, którzy od czasu do czasu sięgają po aparat, czy robią zdjęcia telefonem komórkowym - zachęca do udziału w konkursie Tomasz Michałowski, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta. – Jedynym ograniczeniem jest minimalny wiek uczestników, bo w konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 16 lat.

Fotografie będą oceniane w czterech kategoriach:

 1. Sądeckie ścieżki niepodległości – miejsca i wydarzenia związane z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości
 2. Krajobraz miejski Nowego Sącza
 3. Architektura miejska Nowego Sącza
 4. Wydarzenia z życia Nowego
   

Jury przyzna po trzy nagrody we wszystkich kategoriach oraz ewentualnie wyróżnienia. Każdy z uczestników otrzyma dyplom, a laureaci nagrody rzeczowe. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Centrum Informacji Turystycznej w styczniu 2019 roku. Ponadto fotografie będą promowane w materiałach wydawniczych Urzędu Miasta.
 

Fotografie w technice cyfrowej lub analogowej można nadsyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu. Będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.
 

 

 

Lokalizacja:
Miasto Nowy Sącz

Organizator:

Urząd Miasta Nowego Sącza i Sądecka Grupa Fotograficzna.