Niedziela, 19 maja 2019 Imieniny obchodzą: Piotr, Mikołaj, Lew
Szukaj:

Kalendarium z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości - maj

Gra przeprowadzona zostanie na terenie Miasta Nowego Sącza według ustalonych tras, w godzinach 9 – 12.30 w terminach: 28 maja 2018 r. dla szkół podstawowych i 29 maja 2018 r. dla szkół ponadpodstawowych.
 

Zadaniem uczestników Gry będzie przejście trasy po Nowym Sączu i wykonanie zadania określonego w instrukcji, które wraz z kartami zadań uczestnicy otrzymają podczas odprawy przed rozpoczęciem gry w Domu Gotyckim przy ulicy Lwowska 3.

 

Szczegóły dotyczące Sądeckiej Gry Miejskiej "Odkrywamy historię naszego miasta", znajdują się na tronie: www.muzeum.sacz.pl
 

 

Relacja z zakończenia Sądeckiej Gry Miejskiej "Odkrywamy historię naszego miasta" - dla szkół podstawowych
 

Relacja z zakończenia Sądeckiej Gry Miejskiej "Odkrywamy historię naszego miasta" - dla szkół ponadgimnazjalnych

 

Lokalizacja:
Teren miasta Nowego Sącza według ustalonych przez organizatora tras.

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu i Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu przy współpracy: Centrum Informacji Turystycznej, Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej, Parafii pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, Nowosądeckiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei i PKP S.A.


Przesłuchania finałowe odbędą się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu przy ulicy Lwowskiej 226, w dniach: 10 maja 2018 r. – uczniowie klas I – III i uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych, 11 maja 2018 r. - uczniowie klasy II i III gimnazjalnych oraz szkoły średnie.
 

Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.
 

Szczegółowe informacje na temat konkursu recytatorskiego "Niepodległa - malowana wierszem" z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, znajdują się na stronie organizatora: www.palacmlodziezy.pl
 


 
 

Relacja z konkursu

Lokalizacja:
Miasteczko Galicyjskie w Nowym Sączu.

Organizator:

Pałac Młodzieży w Nowym Sączu.


Do konkursu należy  zgłosić jedno wydanie specjalne szkolnej gazety, opracowanej w 2018 roku. Zgłoszona gazeta ma być wydana w wersji papierowej, a temat wydania  specjalnego gazety  szkolnej  powinien  dotyczyć  odzyskania  przez Polskę niepodległości, a także motywów patriotyzmu, wolności, miłości do Ojczyzny.

Cele konkursu:

 • Wspieranie postaw patriotycznych młodego pokolenia
 • Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa  kraju w związku z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 2018
 • Wspólne przeżywanie i okazywanie radości z życia w niepodległym Państwie
 • Wzmacnianie wspólnoty obywatelskiej Nowego Sącza – "naszej małej Ojczyzny"
 • Propagowanie  treści historycznych  i  patriotycznych  poprzez  edukację  dziennikarską dzieci oraz młodzieży
 • Popularyzowanie    i    wspieranie dziennikarskich, literackich, plastycznych oraz graficznych talentów uczniów.

Konkurs  jest  skierowany do  uczniów publicznych szkół  podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora: www.barbacki.civ.pl

 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
 

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Zespół Szkół 3 im. Bolesława Barbackiego w Nowym Sączu


W ramach Turnieju Szkół 2018 z okazji 100. rocznicy odzyska niepodległości przez Polskę, Zespół Szkół Nr 2 im. Sybiraków organizuje Konkurs Wiedzy o Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
 

Informacja o konkursie

Lokalizacja:
Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu

Organizator:

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu


Cele Konkursu:

 • Zainteresowanie uczniów najnowszą historią Polski, ze szczególnym uwzględnieniem poszerzenia wiedzy o kształtowaniu się elit wywodzących się z Sądecczyzny i Podhala a mającej wpływ na kształtowanie rzeczywistości politycznej, gospodarczej, kulturowej i naukowej ziemi sądeckiej, limanowskiej, gorlickiej oraz Podhala w trakcie istnienia II Rzeczpospolitej, z uwzględnieniem indywidualnych losów poszczególnych osób po wybuchu II wojny światowej, a także w okresie PRL
 • Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych w różnych źródłach
 • Odkrywanie wybitnych jednostek, które pełniąc szczególne funkcje publiczne lub wyróżniając się swym zaangażowaniem społecznym (posłowie, senatorowie, ziemianie, naukowcy, urzędnicy, sędziowie, nauczyciele, księża, artyści, oficerowie WP, oficerowie KOP, policjanci, kombatanci, społecznicy itp.), miały wpływ na rozwój państwa, miasta, regionu i małych, lokalnych społeczności

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych położonych na terenie miast i powiatów: Nowy Sącz, Gorlice, Limanowa, Nowy Targ i Zakopane.
 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.muzeumsacz.pl
 

Terminarz Konkursu:
 

 • do 18.05.2018 r.– zgłoszenie przez szkołę uczestnika/uczestników do udziału w Konkursie.
 • do 09.2018 r. – przesłanie przez nauczyciela-opiekuna merytorycznego lub uczniów prac konkursowych oraz oświadczeń uczestników.
 • 10.2018 r. – uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród.
   
Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Andrzej Romanek, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie, Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Stowarzyszenie „ORION”, przy udziale Miasta Nowy Sącz.


Cele konkursu:
- uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
- rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności obserwacji otoczenia i jej dokumentowania,
- prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii,
- upowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu,
- rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni uczniów.
 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza w wieku od 7 do 19 lat, zajmujący się fotografią amatorsko.
 

Regulamin konkursu na stronie organizatora: www.mok.nowysacz.pl
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443 89 59 wew. 23 www.mok.nowysacz.pl • www.facebook.com/MOK.NowySacz mok@mok.nowysacz.pl


Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych działających na terenie miasta Nowy Sącz, Powiatu Sądeckiego, Limanowskiego i Gorlickiego.
 

Przedmiotem konkursu jest: praca pisemna w formie studium na temat: "Jechałem czerwonym tramwajem socjalizmu aż do przystanku niepodległość, ale tam wysiadłem". Ewolucja myśli politycznej Józefa Piłsudskiego.
 

Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie, który dostępny jest na stronie jednego z organizatorów: www.snw.org.pl
 

Ogłoszenie wyników konkursu i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w dniu 21 września 2018 r., a
dyplomy i okolicznościowe medaliony/statuetki zostaną wręczone w dniu 11 listopada 2018 r.
 

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Stowarzyszenie Nowosądecka Wspólnota w Nowym Sączu,
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu,
„Orion”. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Środowisk Akademickich w Nowym Sączu,
Archiwum Narodowe w Krakowie,
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,
Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie


Cele konkursu fotograficznego Skarby Małopolski 2018 "Rzeczpospolita Polska 1918 roku. To przyniosła nam wolność", realizowanego w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę:
 

Zobrazowanie dokonań i osiągnięć oraz przemian jakie miały miejsce w Małopolsce, ze szczególnym uwzględnieniem Nowego Sącza i Sądecczyzny, po odzyskaniu niepodległości w 1918 r., w okresie wolnej Polski. tj. II Rzeczpospolitej, w aspekcie m.in. architektury, infrastruktury, przestrzeni kulturowej.
 

Przedstawienie poprzez fotografię lub cykl fotografii wszelkich dokonań w regionie w kontekście idei niepodległościowej, patriotyzmu i wolności, odnoszących się do wydarzeń historycznych związanych z pierwszymi latami odrodzonej Polski oraz okresem dwudziestolecia międzywojennego.
 

Kształtowanie świadomości kulturowej, patriotycznej i historycznej, tożsamości lokalnej, regionalnej i narodowej, zilustrowanie nieprzemijających wartości polskiego, narodowego dziedzictwa kulturowego, prezentacja dokonań tworzących historyczne i kulturowe dziedzictwo Małopolski, w tym Sądecczyzny.
 

Propagowanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu w wydawnictwach i materiałach promocyjno-reklamowych realizowanych przez Organizatorów.
 

Stworzenie fotograficznej dokumentacji tych dokonań i archiwizowanie ich stanu obecnego.
 

Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może wziąć każdy – dorośli, młodzież i dzieci.
 

Konkurs organizowany jest w 2 kategoriach: dokument i fotografia artystyczna.
 

Fotografie wraz z kartą zgłoszenia w kopercie zamkniętej i opatrzonej godłem należy przesłać lub dostarczyć na adres: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, ul. Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz, Dział Edukacji z dopiskiem KONKURS FOTOGRAFICZNY w terminie do 8 czerwca 2018roku.
 

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie www.muzeum.sacz.pl
 

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
 

Lokalizacja:
Miasto Nowy Sącz, Sądecczyzna

Organizator:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu, Urząd Miasta Nowego Sącza, Stowarzyszenie Dla Miasta


Cel konkursu:

- upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, z historycznym udziałem w tym wydarzeniu Nowego Sącza,
- kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży,
- budzenie szacunku dla bohaterskich czynów Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem postaci marszałka Józefa Piłsudskiego,
- rozwijanie u dzieci i młodzieży kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej w odniesieniu do historii Polski na przestrzeni ostatnich stu lat,
 - prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie plastyki.
 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza w wieku od 7 do 19 lat.
 

Regulamin konkursu na stronie organizatora: www.mok.nowysacz.pl
  Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
 

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443 89 59 wew. 23 www.mok.nowysacz.pl • www.facebook.com/MOK.NowySacz mok@mok.nowysacz.pl


16 maja na sądeckich Plantach zasadzono Dąb 100-lecia Niepodległości. Drzewo przekazał Prezydent RP Andrzej Duda w czasie swojego pobytu w Nowym Sączu 2 marca 2018 roku. Był to dar dla społeczności I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Długosza z okazji jubileuszu 200-lecia utworzenia szkoły.
 

Relacja z wydarzenia
 

Lokalizacja:
Planty w Nowym Sączu

Organizator:

Urząd Miasta Nowego Sącza, I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu


- To konkurs skierowany do wszystkich: fotografów profesjonalnych, amatorów, jak i tych, którzy od czasu do czasu sięgają po aparat, czy robią zdjęcia telefonem komórkowym - zachęca do udziału w konkursie Tomasz Michałowski, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta. – Jedynym ograniczeniem jest minimalny wiek uczestników, bo w konkursie może wziąć udział osoba, która ukończyła 16 lat.

Fotografie będą oceniane w czterech kategoriach:

 1. Sądeckie ścieżki niepodległości – miejsca i wydarzenia związane z Odzyskaniem przez Polskę Niepodległości
 2. Krajobraz miejski Nowego Sącza
 3. Architektura miejska Nowego Sącza
 4. Wydarzenia z życia Nowego

Jury przyzna po trzy nagrody we wszystkich kategoriach oraz ewentualnie wyróżnienia. Każdy z uczestników otrzyma dyplom, a laureaci nagrody rzeczowe. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy w Centrum Informacji Turystycznej w styczniu 2019 roku. Ponadto fotografie będą promowane w materiałach wydawniczych Urzędu Miasta.
 

Fotografie w technice cyfrowej lub analogowej można nadsyłać pocztą tradycyjną lub składać osobiście w Centrum Informacji Turystycznej przy ulicy Szwedzkiej 2 w Nowym Sączu. Będą przyjmowane do 30 listopada 2018 roku.
 

 

 

Lokalizacja:
Miasto Nowy Sącz

Organizator:

Urząd Miasta Nowego Sącza i Sądecka Grupa Fotograficzna.


Cele konkursu:
- upamiętnienie 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- przypomnienie historii zmagań o Niepodległość Rzeczypospolitej oraz dziejów oręża polskiego, widzianych przez pryzmat utworów literackich oraz pieśni i piosenek, które przez swą treść nawiązują do polskiego doświadczenia historycznego ostatnich stu lat,
- oddanie hołdu Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania przez Polskę Niepodległości,
- wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej,
- promocja uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży, umożliwienie prezentacji ich umiejętności wokalnych i recytatorskich na scenie w MOK i poza nią.
 

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Nowego Sącza w wieku od 7 do 19 lat.
 

Regulamin konkursu znajduje się na stronie organizatora: www.mok.nowysacz.pl
 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Lokalizacja:
Nowy Sącz

Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu Al. Wolności 23, 33-300 Nowy Sącz tel. (18) 443 89 59 wew. 23 www.mok.nowysacz.pl • www.facebook.com/MOK.NowySacz mok@mok.nowysacz.pl