Środa, 19 grudnia 2018 Imieniny obchodzą: Gabriela, Dariusz, Urban, Dominika
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogłoszenie dotyczące przedsięwzięcia pn.: „Budowa mroźni składowej z infrastrukturą” planowanego na dz. nr ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej

Znak: WOŚ.6220.46.2017.MH

Nowy Sącz, dnia 12.03.2018 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), informuję, że:

  • na wniosek z dnia 01.12.2017 r., „GORTEX” Adam Górski Sp. J.: ul. Kościuszki 18, 33-300 Nowy Sącz wydana została w dniu 12.03.2018 r. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mroźni składowej z infrastrukturą” planowanego na dz. nr ew. 60/5 i 60/6 w obrębie 109 w Nowym Sączu przy ul. Węgierskiej,
  • dane o przedmiotowej decyzji z dnia 12.03.2018 r. r. zamieszczone zostały w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie www.sios.pl.
  • z treścią decyzji oraz z materiałami dotyczącymi przedmiotowej sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Nowego Sącza- Wydziału Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2, pok. 205 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00.

Ogłoszenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Autor: Z up. Prezydenta Miasta Marta Wieciech-Kumięga - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Przygotował: Mariusz Hajduk
Dodano: 2018-03-13 15:08:22