Czwartek, 20 września 2018 Imieniny obchodzą: Filipina, Eustachy, Euzebia
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Akcja deratyzacji na terenie Miasta Nowego Sącza

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
AKCJA DERATYZACJI NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

W nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 25 września 2017 r., znak: PSE-NEP-430-114/2017 - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w terminie od 16.10.2017 r. do 17.11.2017 r.

Deratyzację należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w dołączonej instrukcji.

INSTRUKCJA
PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI

Termin Deratyzacji:

od dnia 16 października 2017 r. - do dnia 17 listopada 2017 r.

Deratyzacja winna być przeprowadzona w następujący sposób:
 • Do deratyzacji należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu i postępować zgodnie z kartą charakterystyki (jej otrzymania należy domagać się przy zakupie trutki).
 • Oczyścić z odpadków podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
 • Wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, w śmietnikach, na strychach,
  w piwnicach, w ustępach, w budynkach gospodarczych itp. umieszczając równocześnie
  w tych miejscach ostrzeżenie.

  " UWAGA TRUCIZNA ! "
 • Pozostawić wyłożone trutki do dnia 17 listopada 2017 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
 • W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc,
  w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
 • W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe i umieszczać w szczelnych workach foliowych, a następnie
  w wydzielonych pojemnikach przystosowanych tylko i wyłącznie do gromadzenia padłych zwierząt - przy tych czynnościach nie wolno posługiwać się gołymi rękami.
 • Zebrane padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania
  ich do unieszkodliwienia.

Autor: Tomasz Kustra Dodano: 2017-10-11 14:48:35