Piątek, 25 maja 2018 Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda
Szukaj:

Kategoria: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

AKCJA DERATYZACJI NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

 

ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI

AKCJA DERATYZACJI NA TERENIE MIASTA NOWEGO SĄCZA

W nawiązaniu do pisma Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z dnia 13 marca 2017 r., znak: PSE-NEP-430-25/2017 - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Nowego Sącza przypomina o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji w terminie od 20.03.2017 r. do 21.04.2017 r.

Deratyzację należy przeprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w dołączonej instrukcji.

Instrukcja


INSTRUKCJA

PRZEPROWADZENIA DERATYZACJI
Termin Deratyzacji: 20 marca 2017 r. – 21 kwietnia 2017 r.

Deratyzacja winna być przeprowadzona w następujący sposób:

 • Do deratyzacji należy użyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu i postępować zgodnie z kartą charakterystyki (jej otrzymania należy domagać się przy zakupie trutki).
 • Oczyścić z odpadków podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
 • Wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie pojawiają się szczury, a w szczególności na podwórzach, w śmietnikach, na strychach,
  w piwnicach, w ustępach, w budynkach gospodarczych itp. umieszczając równocześnie
  w tych miejscach ostrzeżenie.

" UWAGA TRUCIZNA ! "

 • Pozostawić wyłożone trutki do dnia 21 kwietnia 2017 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez szczury.
 • W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc,
  w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
 • W czasie wyłożenia trutki zbierać codziennie padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta domowe i umieszczać w szczelnych workach foliowych, a następnie
  w wydzielonych pojemnikach przystosowanych tylko i wyłącznie do gromadzenia padłych zwierząt - przy tych czynnościach nie wolno posługiwać się gołymi rękami.
 • Zebrane padłe szczury i przypadkowo zatrute zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania
  ich do unieszkodliwienia.
   

Autor: Tomasz Kustra Dodano: 2017-03-17 08:05:14